Marianne Andvord - Hjort
Hva leter du etter?

Marianne Andvord

Advokatfullmektig

Marianne Andvord bistår klienter primært innen energi- og industrisektoren med rådgivning, transaksjoner og tvister. Hun har bred erfaring innenfor energirett både fra produksjon, distribusjon og kraftmarkedet. I tillegg har Marianne erfaring med å jobbe med politikere og har opparbeidet en forståelse for hvordan dynamikken i politikken fungerer på dette området.

Marianne har vært førstekonsulent, rådgiver og seniorrådgiver i Energi- og vannressursavdelingen på seksjon for konsesjoner (KO) fra 2014 til 2021. Seksjonen hadde hovedansvaret for alle store konsesjonssaker innen vannkraft (inkludert revisjoner), vindkraft og nett. Siden 2021 har hun vært tilknyttet  seksjon for energi- og vassdragsrett (EVR). Seksjonen har ansvaret for å følge opp det juridiske arbeidet i avdelingen.

Arbeidserfaring
2023
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hjort
2014
Førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver, Olje- og energidepartementet
2012
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2010
Diverse traineeopphold, CLP/Wiersholm/Simonsen Vogt Wiig
2009
Saksbehandler, Gatejuristen
Utdanning
2012
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2007
Årsstudium i samfunnskunnskap, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)
2006
Fransk, Gateway College i Paris