Regulering av vann som virkemiddel for flomdemping og bedre forsyningssikkerhet - Hjort
Hva leter du etter?

Regulering av vann som virkemiddel for flomdemping og bedre forsyningssikkerhet

Mer ekstremvær gir økt fare for flom, og regulering av vannmagasinene spiller en viktig rolle for flomdemping. Det kan også være et virkemiddel for å sikre forsyningssikkerheten. Vi har snakket med administrerende direktør i Hafslund Eco Vannkraft, Kristin Lian.

Hør episoden på Spotify ved å trykke her og på iTunes her
Energisk – en jusspodkast fra Hjort | Sesong 7

Kristin Lian har lang fartstid i energibransjen, og har siden 2021 vært administrerende direktør i Hafslund Eco Vannkraft. Tidligere i høst skrev hun et debattinnlegg i Europower om hva kraftprodusentene lærte av sommerens uvær «Hans», og hvordan regulering av vannmagasinene kan bidra til flomdemping også i fremtiden. Hun mener i tillegg at regulering av vassdrag kan bidra til bedre forsyningssikkerhet. Regulering av vassdrag som virkemiddel for bedre forsyningssikkerhet er også tema i OEDs forslag til ny styringsmekanisme for forsyningssikkerhet, som har vært på høring i høst.

Under ekstremværet «Hans» i sommer ble regulering av vassdrag brukt til flomdemping ved at Hafslund forhåndstappet vannmagasinene i fjellet i forkant av uværet, og dermed kunne holde igjen en større del av vannmengdene i magasinene mens ekstremværet herjet. Dermed ble skadene på natur og infrastruktur lenger nede i vassdraget redusert.

Hvis vi ikke hadde holdt tilbake vann i fjellmagasinene hadde vi hatt en tusenårsflom i Nesbyen.

– Kristin Lian

Lian forteller at det er viktig at vannkraftprodusentene får mulighet til å bidra med slike tiltak, både i regulerte vassdrag, og i vernede vassdrag i større grad enn før.

I podkasten snakker vi også om hvordan andre hendelser og skiftende værsituasjoner de siste årene førte til lav magasinfylling i 2022, noe som igjen har ført til at OED har foreslått en styringsmekanisme for forsyningssikkerhet. Styringsmekanismen består av ulike tiltak og virkemidler som samlet skal bidra til å styrke forsyningssikkerheten. Rammeverket legger opp til et kollektivt ansvar, og vannkraftprodusentene har også en del av det ansvaret.

I Energisk-episoden drøfter vi hvordan produsentene kan bidra til forsyningssikkerheten i tillegg til flomsikring. Vi ser på de ulike tiltakene som har blitt foreslått i OEDs styringsmekanisme, og drøfter sammen med Lian ulike sider ved de foreslåtte tiltakene.

Regulering av vann som virkemiddel for flomdemping og bedre forsyningssikkerhet (39 min) Energisk – en jusspodkast fra Hjort