Er det behov for endringer i ekspropriasjonsregelverket? - Hjort
Hva leter du etter?

Er det behov for endringer i ekspropriasjonsregelverket?

Utbygging av fornybar kraft og nett krever som regel avståelse av grunn. Avståelsen kan skje frivillig gjennom avtale eller ved tvang gjennom ekspropriasjon. I flere saker den seneste tiden har det vært langvarige rettsprosesser i forbindelse med utbygging av fornybar kraft og tilhørende ekspro-priasjon. Dette har ført til spørsmål om det er behov for endringer i ekspropriasjonsregelverket.

Hør episoden på Spotify ved å trykke her og på Apple Podcast her
Energisk – en jusspodkast fra Hjort | Sesong 8

Hva er ekspropriasjon?

Ekspropriasjon av eiendom innebærer at grunneier avstår grunn etter tvang fra myndighetene, mot utbetaling av full erstatning. Ekspropriasjon er et aktuelt virkemiddel ved utbygging av fornybar kraft og nett, ettersom dette er arealkrevende prosesser som ofte forutsetter avståelse av grunn.

Debatt om behov for endringer i ekspropriasjonsregelverket

Det mest kjente eksempelet i det siste på en langvarig rettsprosess i forbindelse med utbygging og ekspropriasjon er Fosen-saken, der det lenge etter at vindkraftverket var etablert ble konstatert av Høyesterett at det ikke kunne utmåles erstatning for ekspropriasjonen, selv om dette var forutsetningen for bruken av området. Fosen-saken har ledet til en større debatt om behov for endringer i ekspropriasjonsregelverket, blant annet i reglene om forhåndstiltredelse og prosessen for prøving av gyldigheten av ekspropriasjonsvedtak.

Vi har besøk av Sven Ole Fagernæs

En av stemmene som har markert seg i denne debatten, er tidligere regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs, som i løpet av sin langvarige yrkeskarriere har jobbet mye med ekspropriasjonsrettslige problemstillinger, og som 15. april i år holdt foredraget «Gyldighetsprøving og skjønnsprosess i lys av Fosen-saken» på det årlige kurset i ekspropriasjonsrett. Fagernæs er i dag pensjonist, men fører fortsatt saker for Regjeringsadvokaten.

I denne episoden av Energisk snakker vi med Fagernæs om mulige endringer i ekspropriasjonsregelverket i lys av både Fosen-saken og det stadig økende behovet for utbygging av mer kraft og nett. Hør episoden her:

Behov for endringer i ekspropriasjonsregelverket? (34 min) Energisk – en jusspodkast fra Hjort