Økt bruk av overtredelsesgebyrer i energibransjen - Hjort
Hva leter du etter?

Økt bruk av overtredelsesgebyrer i energibransjen

Vi ser en tendens til økt bruk av overtredelsesgebyr som reaksjon på brudd på lover eller forskrifter – også i energibransjen. I dagens episode av Energisk snakker vi med Monica Syrdal og Kristian Brandt, begge advokater og partnere i Hjort, om den økende bruken av overtredelsesgebyr i energibransjen og hva energiselskaper bør vite om slike administrative sanksjoner.

Overtredelsesgebyrer og andre typer administrative sanksjoner blir brukt hyppigere nå enn før, og størrelsen på gebyrene øker. En del av formålet med dette er å flytte sanksjoneringen av regelovertredelser fra politi og påtalemyndighet til  forvaltningen, og på den måten sørge for mer effektiv og bedre håndhevelse av reglene.

Hva er overtredelsesgebyrer?

Et overtredelsesgebyr er en underkategori av såkalte administrative sanksjoner, og innebærer kort forklart at forvaltningen ilegger en virksomhet et gebyr som følge av at virksomheten har overtrådt en lov en forskrift.

Hjortadvokater med lang erfaring med administrative sanksjoner

Med oss i studio har vi Monica Syrdal og Kristian Brandt, som begge er advokater og partnere i Hjort med lang og bred erfaring med arbeid knyttet til overtredelsesgebyrer. Syrdal jobber blant annet mye med konkurranserett, der bruken av overtredelsesgebyrer er svært utbredt. Brandt er spesialist på forvaltningsrett, og har fulgt utviklingen i bruken av overtredelsesgebyrer i nærmere 20 år.

Derfor er det relevant for energisektoren

Den generelle trenden med økende bruk av overtredelsesgebyr gjelder også for energisektoren. Det er hjemmel for å ilegge overtredelsesgebyrer i både energiloven, vassdragslovgivningen og i havenergilova, og de aktuelle hjemlene tas i bruk oftere nå enn tidligere.

I dagens episode ser vi nærmere på konkrete eksempler på overtredelsesgebyrer i energisektoren. Vi kommer også med nyttige tips til hva aktører i energibransjen kan gjøre for å unngå situasjoner der overtredelsesgebyrer kan bli aktuelt, og hvordan virksomheter bør opptre dersom uhellet først er ute.

Overtredelsesgebyrer i energibransjen (44 min) Energisk – en jusspodkast fra Hjort