Muligheter og begrensninger for ytterligere utnyttelse av vannkraftressursene - Hjort
Hva leter du etter?

Muligheter og begrensninger for ytterligere utnyttelse av vannkraftressursene

Det er utvilsomt behov for mer fornybar energi i årene fremover, men hvordan vi skal produsere energien som trengs, er mer uklart. Vi snakker med konserndirektør for vannkraft i Å Energi, Jan Erik Eldor, om muligheter og begrensninger for ytterligere utnyttelse av vannkraftressursene.

Hør episoden på Spotify ved å trykke her og på Apple Podcast her
Energisk – en jusspodkast fra Hjort | Sesong 8

Vannkraft utgjør i dag rundt 90 % av Norges totale kraftforsyning. Dagens produksjonskapasitet er et resultat av over hundre år med utbygging. Det som skiller vannkraft fra annen kraftproduksjon i landet er at vann i stor grad er regulerbart gjennom vannmagasiner. Dette gjør at vannkraft i større grad enn andre fornybare produksjonsformer kan produseres «når det passer». Selv om tiden for de store vannkraftutbyggingene nok er forbi, er det mange som mener at vi både kan og bør utnytte vannkraftressursene våre bedre for å møte det økende kraftbehovet.

Dagens gjest er Jan Erik Eldor

For å diskutere mulighetene og utfordringene ved å utvide vannkraftproduksjonen i Norge, har vi i dagens episode av Energisk med oss Jan Erik Eldor. Eldor er konserndirektør for vannkraft i Å Energi. Han har tidligere jobbet med nett i Å Energi, og har også erfaring med vindkraft på land fra tidligere konsulentstillinger.

Å Energi er et stort selskap som jobber med alle deler av verdikjeden innen energi. Selskapet er et resultat av fusjonen mellom Glitre Energi og Agder Energi som fant sted for et drøyt år siden. Selskapet har blant annet virksomhet innen produksjon, nett og forvaltning. I dag står vannkraftproduksjonen til Å Energi for omtrent 7 % av landets totale kraftproduksjon på 154 TWh.

Muligheter og utfordringer med utbygging og oppgradering av vannkraftverk

Et mulig tiltak for å utnytte vannkraftressursene i landet bedre, er utbygging av nye vannkraftverk. En av fordelene Eldor trekker frem ved utbygging av nye anlegg, er at vannkraft kan bygges ut fortere enn andre produksjonsformer som for eksempel havvind.

Et annet mulig tiltak er opprusting og utvidelse av eksisterende anlegg. Å Energi jobber med flere opprustings- og utvidelsesprosjekter, for eksempel heving av damhøyder, automatisering og modernisering.

Men utbygging og oppgradering av vannkraftverk er ikke uten utfordringer. I noen tilfeller kan hovedutfordringen være mangelen på økonomiske insentiver, i andre tilfeller kan hovedutfordringen være konsekvenser for natur og miljø. Store infrastrukturprosjekter berører mange, og dette krever godt lagspill. Eldor forteller i denne episoden hvordan Å Energi jobber for å få til et godt samarbeid mellom alle involverte.

Hør resten av samtalen på Spotify eller Apple Podcast!

Ytterligere utnyttelse av vannkraft for å møte kraftbehovet (38 min) Energisk – en jusspodkast fra Hjort