Frode A. Innjord - Hjort
Hva leter du etter?

Frode A. Innjord

Partner
Møterett for Høyesterett

Frode A. Innjord arbeider med eiendom og entreprise.

Innenfor fast eiendoms rettsforhold bistår han både offentlige og private klienter med rådgivning og tvisteløsning. Frode har blant annet bistått en rekke av våre største offentlige og private eiendomsforvaltere i saker knyttet til vannkraftutbygging, grunnforurensning, eiendomstvister, ekspropriasjon og arealregulering. Han har også gjennom mange år bistått Miljøverndepartementet i forbindelse med erstatningsoppgjør etter opprettelse av naturvernområder.

Frode er redaktør for Gyldendals kommentarutgave til plan- og bygningsloven, og har også skrevet flere artikler om ulike emner innenfor fast eiendoms rettsforhold. Han sitter i tillegg som medlem av redaksjonsrådet i Tidsskrift for Eiendomsrett.

Frode har i tillegg omfattende erfaring og kompetanse innenfor prosedyre og kommersiell tvisteløsning. Med møterett for Høyesterett siden 1994 har han gjennom årene prosedert en rekke saker om privatrettslige og offentligrettslige spørsmål, både for de alminnelige domstoler og for voldgiftsdomstoler. Sakene har spent over et vidt spekter, fra samarbeidsavtaler på sokkelen, via saker om franchiseavtaler, verdipapirforvaltning og eiendomsskatt, til internasjonale urfolksrettigheter.

Han er i dag høyt plassert innenfor tvisteløsning i nasjonale og internasjonale advokatrangeringer. I tillegg til egen prosedyrevirksomhet, har Frode også gjort tjeneste som voldgiftsdommer i en rekke kommersielle tvistesaker. I flere av sakene har han vært oppnevnt som voldgiftsrettens leder, og han har også opptrådt som enevoldgiftsdommer.

Arbeidserfaring
1997
Partner, Advokatfirmaet Hjort
1994
Møterett for Høyesterett
1990
1997
Regjeringsadvokaten
Utdanning
1988
Cand. jur., Universitetet i Oslo
Medlemskap

Medlem i redaksjonsrådet for Tidsskrift for Eiendomsrett

Rangeringer

Frode er anbefalt innenfor prosedyre de to internasjonale og høyt anerkjente rangeringsbyråene The Legal 500 og Chambers and Partners. I The Legal 500 2023 er han rangert som «leading individual«.

«Described as “brilliant” by an interviewee, Frode Innjord is a highly revered lawyer who receives considerable acclaim for his dispute resolution practice. He is particularly knowledgeable in cases involving the real estate and construction sectors.» Chambers and Partners

Frode er også topprangert i Finansavisens Advokatundersøkelse innen sivilrettslig prosedyre.

 

Publikasjoner

Medforfatter og medredaktør av Gyldendals kommentarutgave til plan- og bygningsloven (2. utgave)