Advokat til privat eiendomsrett - Plan- og bygningsrett | Hjort
Hva leter du etter?

Privat eiendom

Plan- og bygningsrett er et viktig rettsområde som berører de aller fleste – både næringsdrivende og privatpersoner. Vi har betydelig erfaring innen dette rettsområdet og har utgitt en kommentarutgave til den nye plan- og bygningsloven. Vi bistår offentlige myndigheter, utbyggere og privatpersoner.

Rettsområdet er i stadig utvikling. Vi legger stor vekt på alltid å være oppdatert på det som skjer. Dette får vi til gjennom at våre advokater deltar i undervisning, og skriver artikler og bøker. Vi ønsker at kvalitet og effektivitet skal kjennetegne arbeidet vårt.

Vi har erfaring blant annet fra følgende områder:

 • Offentlig Privat Samarbeid (OPS)
 • Utbyggingsavtaler
 • Reguleringsplaner
 • Konsekvensutredninger
 • Dispensasjoner
 • Vei, vann og avløp
 • Klagesaker
 • Ekspropriasjons- og skjønnsrett

Utvalgte tema

Bolig- og naborett

Dette er saker som betyr mye for klienten, og der vår viktigste rolle er å bidra til raske og rimelige løsninger. I tillegg til å bistå enkeltpersoner, har vi også en rekke sameier og borettslag som klienter. Vår erfaring er at konflikter kan unngås ved at man søker bistand tidlig, og ved at man er påpasselig ved utforming av avtaler og vedtekter.

Vår kompetanse omfatter blant annet:

 • Husleieavtaler
 • Dokumentavgift og eiendomsskatt
 • Seksjonering
 • Fordeling av fellesutgifter
 • Flertallskrav i sameier
 • Trær på naboeiendom
Plan- og bygningsrett

Plan- og bygningsrett er et viktig rettsområde som berører de aller fleste – både næringsdrivende og privatpersoner. Vi bistår offentlige myndigheter, utbyggere og privatpersoner.

Vi har erfaring blant annet fra følgende områder:

 • Offentlig Privat Samarbeid (OPS)
 • Utbyggingsavtaler
 • Reguleringsplaner
 • Konsekvensutredninger
 • Dispensasjoner
 • Vei, vann og avløp
 • Klagesaker