Arbeidsrett

Kollektiv arbeidsrett og pensjon

En rekke bedrifter og arbeidstakere er organiserte. Tariffavtalene spiller derfor en viktig rolle i arbeidslivet, hvor de supplerer lovgivningen og stiller krav til prosedyre og form.

Kollektiv arbeidsrett

Våre advokater bistår arbeidsgivere samt organisasjonene innenfor alle områder av den kollektive arbeidsretten, herunder forhandlinger og tvisteløsning for Arbeidsretten.

Pensjon

Våre advokater bistår jevnlig både arbeidsgivere og arbeidstakere i forbindelse med individuelle og kollektive pensjonsspørsmål, bl.a. ved overgang fra ytelses- til innskuddspensjon, utarbeidelse av og tvisteløsning knyttet til individuelle og kollektive pensjonsavtaler, driftspensjoner, AFP mv. Vi bistår også i tvister mellom virksomhetene om ansvaret for kostnadene ved pensjonsordningen. Ofte er det aktuelt å samarbeide med aktuar.

 

Siste saker om Kollektiv arbeidsrett og pensjon