Advokater i personvern og GDPR | Hjort
Hva leter du etter?

Personvern og GDPR

Persondata er en sentral verdi i dagens digitale økonomi. Personopplysningsloven (GDPR) setter grenser for behandlingen av slike data og overtredelse kan få store følger både omdømmemessig og i form av myndighetsreaksjoner.

Vi gir deg nødvendig innsikt til å optimalisere bruken av persondata både strategisk og forretningsmessig innen lovens grenser. Vi har lang erfaring med praktiske spørsmål knyttet til ivaretakelse av personvernet i ulike forretningsprosesser og finner løsninger tilpasset våre klienters behov.

Informasjonssikkerhet er viktig for å ivareta regulatoriske krav knyttet til personvern og samfunnskritisk virksomhet, og for å sikre virksomheters forretningshemmeligheter.

Viktigheten av digital infrastruktur og tjenester øker, og økt digitalisering skaper økt sårbarhet for bortfall av tjenester, manipulering med data og uønsket påvirkning av informasjonssystemer. Samtidig er bruk av informasjonssystemer i økende grad forbundet med tjenesteutsetting, komplekse verdikjeder og anskaffelser. Det er viktig å hensynta regulatoriske krav, samt at man har gode sikkerhetskrav til leverandører.

Vi rådgir om regulatoriske krav knyttet til informasjonssikkerhet generelt, men har også særlig erfaring med bransjer underlagt særlige krav til informasjonssikkerhet. Vi bistår også med å sørge for at krav til informasjonssikkerhet blir ivaretatt når det inngås kontrakt.