Advokater i industri og næringsliv - kontraktsrett | Hjort
Hva leter du etter?

Industri og næringsliv

Industri og næringsliv omfatter en rekke ulike virksomheter og bransjer, fra tradisjonell industri og forretningsvirksomhet til nye aktører drevet av teknologi og nye forretningsmodeller.

Vi bistår norske og utenlandske selskaper innenfor et bredt spekter av bransjer og tjenester innenfor kategorien industri og næringsliv. Vi har god kjennskap til en lang rekke bransjer, og klienter omfatter både norske og internasjonale virksomheter over hele spekteret av vare- og tjenesteytende næringer i hele verdikjeden.

Vi bistår særlig med forhandling, utarbeidelse og gjennomføring av kommersielle kontrakter, og transaksjoner og tvister knyttet til dette, samt med regulatoriske spørsmål knyttet til ulike virksomheter og bransjer innenfor alle ledd i handelskjeden.

Vår brede erfaring og kompetanse gjør at vi kan tilby effektiv advokatbistand uavhengig av arten og omfanget av det enkelte oppdrag. Vi har god kjennskap til de fleste standardkontrakter som er vanlig å benytte i Norge.

Våre tjenester innenfor industri og handel inkluderer blant annet:

 • Utforming av standard kjøps- og salgsbetingelser
 • Kjøp og salg av teknologiprodukter og programvare
 • Avtaler knyttet til forhandler, agent, kommisjonær og andre mellommannsforhold
 • Detaljhandel, engroshandel og transport
 • Kontraktsregulering av immaterielle rettigheter
 • Leie og leasing
 • Personvern
 • Konkurranserettslige forhold
 • Anbudsprosesser og offentlige anskaffelser
 • Konsesjoner og spørsmål knyttet til regulatorisk rammeverk
 • Utarbeidelse av selskapsintern dokumentasjon
 • Skatt og avgift
 • Import og eksport
 • Kjøp og salg av virksomhet, eller deler av virksomhet
 • Bistand knyttet etablering av virksomhet i og utenfor Norge

Kontraktsrett
Kontrakter ligger i kjernen av nesten all næringsvirksomhet, og våre advokater har bred erfaring innenfor generell kontraktsrett. Vi bistår både næringsdrivende og privatpersoner i forbindelse med utarbeidelse, forhandling og tolkning av ulike typer avtaler.

Gode kontrakter sikrer at du kan fokusere på det du skal, og få forutberegnelighet for din virksomhet, uten å ta ufrivillig risiko knyttet til gjennomføringen. Der det oppstår tvist knyttet til gjennomføringen av kontrakter bidrar vi også med tvisteløsning og strategisk juridisk rådgivning knyttet til dette.

Vår kontraktsrettspraksis kombinerer god kjennskap til norsk og internasjonal kontrakts- og obligasjonsrett med bransjekunnskap og forretningsforståelse. Vi er godt kjent med de fleste standardkontrakter som det er vanlig å benytte i Norge.

Vi rådgir på alt fra enkle kontrakter knyttet til kjøp og salg, til komplekse og grenseoverskridende leveransekontrakter. Dette inkluderer bistand innenfor blant annet entreprise, fast eiendom, teknologi og IT, energi, fabrikasjon og produksjon, varehandel, infrastruktur, tjeneste- og servicebaserte næringer, offentlig virksomhet, helsesektoren, samt tradisjonell industri og handel.

Vi legger vekt på å tilby pragmatiske og løsningsorienterte råd, slik at våre klienter ivaretar både verdiskapning og risikohåndtering på en fornuftig måte.