Advokater i økonomisk kriminalitet | Hjort
Hva leter du etter?

Økonomisk kriminalitet

Kontakt Økonomisk kriminalitet

Send oss en e-post, ring 22 47 18 00 eller fyll ut skjemaet under, så tar vi kontakt med deg.

NO - Kontakt oss - Økonomisk kriminalitet
Kontakt oss

Politiet og påtalemyndighetene har, i likhet med samfunnet for øvrig, satt et betydelig større fokus på økonomisk kriminalitet de siste årene.

Vi har gjennom forsvareroppdrag fulgt denne utviklingen tett i saker som blant annet gjelder korrupsjon, utroskap, innsidehandel, ulovlig prissamarbeid, subsidiebedrageri og skatte- og avgiftsunndragelser.

Vi  har et av landets største og mest kompetente fagmiljøer når det gjelder forsvarerbistand i økonomiske straffesaker.

I straffesaker som gjelder skatte- og avgiftsunndragelser, innsidehandel eller andre forretningsjuridiske forhold er det av stor betydning at strafferettsadvokaten også har erfaring fra det forretningsjuridiske området og kan nyttegjøre seg de ressursene som for øvrig finnes blant firmaets advokater innen blant annet selskapsrett og skatte- og avgiftsrett.