Økonomisk kriminalitet | Hjort

Hva leter du etter?

Økonomisk kriminalitet

Økonomisk kriminalitet

Politiet og påtalemyndighetene har, i likhet med samfunnet for øvrig, satt et betydelig større fokus på økonomisk kriminalitet de siste årene.

Vi har gjennom forsvareroppdrag fulgt denne utviklingen tett i saker som blant annet gjelder korrupsjon, utroskap, innsidehandel, ulovlig prissamarbeid, subsidiebedrageri og skatte- og avgiftsunndragelser.

Vi  har et av landets største og mest kompetente fagmiljøer når det gjelder forsvarerbistand i økonomiske straffesaker.

I straffesaker som gjelder skatte- og avgiftsunndragelser, innsidehandel eller andre forretningsjuridiske forhold er det av stor betydning at strafferettsadvokaten også har erfaring fra det forretningsjuridiske området og kan nyttegjøre seg de ressursene som for øvrig finnes blant firmaets advokater innen blant annet selskapsrett og skatte- og avgiftsrett.