Privatrett | Hjort

Hva leter du etter?

Privatjuss

Privatjuss

Hjorts advokater har lang erfaring fra arbeid med mennesker i krevende situasjoner, og bistår privatpersoner på en rekke privatrettslige områder. Hjort tilbyr rådgivning og tvisteløsning innenfor skifte, familierett og arv. Vi bistår også ved tvister knyttet til formuesrelaterte forhold, familieeide foretak, arbeidsliv, skatt eller eiendom. Vi har et av landets største strafferettsmiljøer, og har lang tradisjon i å bistå som forsvarere i straffesaker.