Privatrett - Vi bistår personer på privatrettslig områder | Hjort
Hva leter du etter?

Privat klient

Vi eier mer – bolig, kunst, fritidsboliger, verdipapirer og selskaper. Samlivsformene er mer mangfoldige enn de engang var. Dette gir mer komplekse oppgjør når ekteskap eller samboerskap går i oppløsning, når bedriften skal overlates til neste generasjon eller når arv skal fordeles.

Jussen på disse områdene er ofte svært komplisert, samtidig som enkelte problemstillinger fortsatt er nye og uprøvd for domstolene. Dette stiller ekstra krav til kvalitet og kompetanse hos juridiske rådgivere. Ikke minst stiller det krav til oss når vi møter privatpersoner i vanskelige situasjoner.

Advokater og juridiske rådgivere med vidsyn

I Hjort har vi alltid hatt juridisk rådgivning og advokattjenester til private klienter som ett av våre viktigste tjenestetilbud. Antall klienter og antall saker har gitt oss en unik erfaring i å gi råd og løse kompliserte juridiske problemer for privatpersoner.

Vårt team på familie-, arve- og skifterett teller i dag 12 advokater. Stort nok til at vi har stor kapasitet og spisskompetanse innenfor de viktigste områdene. Lite nok til å være et sammensveiset team som jobber sammen på tvers av saker og fagområder. Hos oss vil du møte juridiske rådgivere med vidsyn, som har evne til å gi råd om helhetlige løsninger som er gode for hele familien.

Ingen overraskelser

Som klient hos oss, skal du alltid føle deg trygg og ivaretatt. Dette gjelder ikke minst dersom din sak er på vei inn i rettsapparatet. Vi legger vekt på god forståelse av din sak ved at vi setter oss grundig inn i den informasjonen du gir oss, og er åpne om hva som er risikofaktorene. Vårt mål er å unngå overraskelser – vi vet hvordan vi kommer i mål med din sak og vi har svar på spørsmålene du stiller deg når jussen kommer til anvendelse.

Våre tjenester

Vi gir råd til private klienter innenfor en rekke juridiske fagområder. Hos oss møter du prosedyreadvokater med lang erfaring og med spisskompetanse innenfor familieretten.

På områder som arbeidsliv, eiendom og skatt arbeider vi tett sammen med vår ekspertise innenfor forretningsjussen. Det sikrer effektiv rådgivning med høy kvalitet, samtidig som du drar nytte av vår innsikt og erfaring fra å se saker fra «begge sider av bordet».