Advokat - Offentlig anskaffelser | Hjort
Hva leter du etter?

Offentlige anskaffelser

Offentlig sektor bruker årlig over 400 milliarder kroner på anskaffelse av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider. Regelverket for offentlige anskaffelser stiller strenge krav til gjennomføring av disse anskaffelsene, samt legger begrensninger på hvilke endringer partene kan gjøre underveis i kontraktsperioden. Det er derfor viktig for både oppdragsgivere og leverandører å ha god kunnskap om regelverket.

Hjort har et sterkt anskaffelsesmiljø, og kan tilby både oppdragsgiver og leverandører førsteklasses bistand i alle faser av en anskaffelse – fra forberedelser til gjennomføring av konkurranse og etterfølgende kontraktsinngåelse. Våre advokater har også god erfaring med å bistå i klageprosesser, herunder saker for både Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) og domstolene.

Gjennom rammeavtaler med flere store oppdragsgivere, samt bistand til en rekke leverandører til det offentlige, har vårt team opparbeidet seg bred bransjekunnskap og innsikt i en rekke ulike kontrakter – fra bygge- og anleggskontrakter til ulike vare- og tjenestekontrakter.

Vi har betydelig kunnskap og erfaring innen både klassisk sektor og forsyningssektoren, samt anskaffelser som følger konsesjonskontraktforskriften.

Våre advokater har spisset anskaffelseskompetanse og jobber daglig med dette regelverket. Teamet har også bred kunnskap og erfaring fra tilgrensende områder, slik som kontraktsrett, entrepriserett, konkurranserett og statsstøtte. Hjort vil derfor kunne tilby en helhetlig bistand og være en god strategisk rådgiver for våre kunder.

With 'good communication skills' and 'an ability to quickly find a solution', Advokatfirmaet Hjort covers the full spectrum of competition issues with notable expertise in dominance-related issues, competition litigation, public procurement and state aid issues.

– Legal 500