Alex_Borch

Alex Borch

Partner - Møterett for Høyesterett

Alex Borch arbeider hovedsakelig med arbeidsrett, avtalerett/kontraktsrett og profesjonsansvar/styreansvar, men har også bred erfaring innen entrepriserett, aksjonærtvister og stiftelsesrett. Han har møterett for Høyesterett og omfattende prosedyreerfaring fra tingrett, lagmannsrett og voldgift.

Arbeidserfaring

  • 2011 Møterett for Høyesterett
  • 2007 Partner, Advokatfirmaet Hjort DA
  • 1997 - 2006 Advokat, Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma AS
  • 1993 - 1997 Førstekonsulent/fungerende lovrådgiver, Justisdepartementets lovavdeling

Utdanning

  • 1993 Cand.jur., Universitetet i Oslo

Rangering

  • Alex Borch er i 2015 rangert innen arbeidsrett av både Legal 500 og Chambers: "Alex Borch is regarded by sources as a skilled litigator. He handles a variety of employment matters ranging from restructuring to representing employees in court."

Medlemskap / tillitsverv

  • Medlem av Den Norske Advokatforening
  • Medlem av etikkutvalget i Den Norske Advokatforening
  • Medlem av disiplinærutvalget for Oslo krets av Den Norske Advokatforening
  • Medlem av lovutvalget for arbeidsrett i Den Norske Advokatforening

Annet

Publikasjoner: Norsk lovkommentar, forfatter av kommentarene til blant annet foreldelsesloven og inkassoloven "Konkurranseklausuler, kundeklausuler og ikke-rekrutteringsklausuler", utredning til Arbeids- og inkluderingsdepartementet 2008 (medforfattere Else Bugge Fougner, Claude A. Lenth og Marie Ljones Fjulsrud) "Hjemmevakt og arbeidsfri", Arbeidsrett nr. 4/2006 "Konkurranse med nåværende eller tidligere arbeidsgiver", Lov og Rett nr. 2/2000 (medforfatter Jan Fougner) "Romatraktatens artikkel 37 - Særlig om bestemmelsens betydning for A/S Vinmonopolet ved et norsk EF-medlemsskap", IUSEF nr. 4/1991