Webinar: Hvordan håndtere situasjoner relatert til koronaviruset? - Hjort
Hva leter du etter?

Webinar: Hvordan håndtere situasjoner relatert til koronaviruset?

Koronaviruset rammer nå svært mange bedrifter. For å redegjøre for flere av utfordringene relatert til virusutbruddet har vi holdt et webinar som du kan se on-demand.

Arbeidsgivere plikter å vurdere risikoen og gjøre tiltak som arbeidstakere plikter å følge. Hvilke tiltak bør og kan arbeidsgivere innføre for å begrense smitte? Hvordan håndteres sykefravær, reiser, ferie og permitteringer? Hva skjer når ansatte må være hjemme med barn hvis barnehage og skole stenger?

Videre står mange bedrifter i fare for å ikke kunne etterleve sine kontraktsforpliktelser, og for andre innebærer koronaviruset at de ikke mottar varer og tjenester som de har bestilt og som kan være kritiske for deres virksomhet. Hvilke krav kan partene fremme, og hva må partene gjøre for å unngå ansvar i situasjonen?

Vi mottar daglig henvendelser som etterspør juridiske råd og bistand forbundet med utbruddet. Vi følger situasjonen nøye, og holder oss til enhver tid oppdatert på anbefalinger og pålegg fra offentlige myndigheter. På webinaret gir Claude A. Lenth og Alex Borch konkrete råd og belyser de mest aktuelle problemstillinger som bedrifter står ovenfor i forbindelse med arbeidsforhold og kontraktsforhold.

Ønsker du å se webinaret on-demand?

Webinar: Hvordan håndtere situasjoner relatert til koronaviruset?
Nyhetsbrev

Ved å registrere deg godtar du personvernerklæringene våre.