Sparebank 1 SR-Bank ASA tilkjent erstatning fra advokatfirma - Hjort
Hva leter du etter?

Sparebank 1 SR-Bank ASA tilkjent erstatning fra advokatfirma

Advokat Alex Borch og advokat Trygve Harlem Losnedahl har bistått Sparebank 1 SR-Bank ASA vedrørende to finansieringsavtaler banken inngikk med helikopterselskapet CHC i 2011 og 2012. Banken fikk i den forbindelse bistand fra et advokatfirma.

I følge Borgarting lagmannsrett var det springende punktet i saken om advokatfirmaet ga tilstrekkelig informasjon til sin klient om en ny insolvensklausul i en såkalt restverdiforsikring/garanti (RVI).

Borgarting lagmannsrett avsa dom i saken 13. mars 2019. Advokatfirmaet, den saksansvarlige advokaten og forsikringsselskapet er dømt til å betale en erstatning på kr 75 millioner til SR-Bank. Lagmannsretten har lagt til grunn at advokatfirmaet opptrådte uaktsomt i sin rådgivning, som førte til et tap for SR-Bank på kr 176,7 millioner. På grunn av bankens egen medvirkning ble erstatningen redusert med ca. 60 prosent. Med påløpt forsinkelsesrente utgjør kravet i dag ca. kr 90 millioner.

Ankeutvalget ga 17. juni 2019 ikke tillatelse til fremme av ankene fra advokatfirmaet, den saksansvarlige advokaten og forsikringsselskapet. Lagmannsrettens dom er dermed rettskraftig.

Omtale av saken kan blant annet leses på Rett24 og Stavanger Aftenblad.