Christian B. Hjort | Hjort

Hva leter du etter?

Christian B. Hjort

Partner

Partner - Møterett for Høyesterett

Christian B. Hjort er partner i Hjorts avdeling for Strafferett, og har lang erfaring fra et bredt spekter av sivile saker og økonomiske straffesaker. Hjort har gjennom årene representert selskaper og privatpersoner i en rekke høyprofilerte økonomiske straffesaker vedrørende blant annet korrupsjon, innsidehandel, markedsmanipulasjon, økonomisk utroskap og skattesvik.

Blant de siste års saker kan nevnes: Oslo tingrett (januar – april 2018) forsvaroppdrag for et børsnotert seismikkselskap tiltalt av Økokrim for medvirkning til skattesvik knyttet til leterefusjon under petroleumsskatteloven, Oslo tingrett (november 2017) forsvarer for administrerende direktør i Hexagon AB tiltalt for innsidehandel i Next Biometrics ASA, og Asker og Bærum tingrett (september 2017) forsvarer for en tidligere salgsrepresentant i Kongsberg Defence Communication AS tiltalt av Økokrim for økonomisk utroskap mot selskapet i forbindelse med bruk av mellommenn i Romania.

Christian B. Hjort har også ført flere økonomiske straffesaker av prinsipiell interesse for Høyesterett. Han bistår også regelmessig selskaper og organisasjoner med compliance- og anti-korrupsjonstiltak, og med eksterne og interne granskninger.

Arbeidserfaring
1995
Partner, Advokatfirmaet Hjort DA
1989
1995
Ansatt advokat, Advokatfirmaet Hjort DA
1988
1989
Dommerfullmektig, Flekkefjord herredsrett
1988
Førstekonsulent, Kredittilsynet, Verdipapirseksjonen
1987
Vitenskapelig assistent, Institutt for strafferett og kriminologi, Universitetet i Oslo
Utdanning
1987
Cand. jur., Universitetet i Oslo
Rangering

Christian B. Hjort rangeres høyt i norske og utenlandske rangeringer innenfor økokonomiske straffesaker, herunder i Finansavisens årlige rangeringer og i Who’s Who Legal.