Christian B. Hjort - Hjort
Hva leter du etter?

Christian B. Hjort

Partner

Christian B. Hjort er partner i Hjorts avdeling for Strafferett, og har lang erfaring fra et bredt spekter av sivile saker og økonomiske straffesaker. Christian B. Hjort har gjennom årene representert selskaper og privatpersoner i en rekke høyprofilerte økonomiske straffesaker vedrørende blant annet korrupsjon, innsidehandel, markedsmanipulasjon, økonomisk utroskap og skattesvik.

Hjort var forsvarer for:

  • TGS Nopec Geophysical Company ASA i en svært omfattende sak knyttet til leterefusjon under petroleumsskatteloven. TGS ble frifunnet i lagmannsretten i 2020 for anklager om medvirkning til skattesvik (LB-2018-191783).
  • Lederen av Corporate-avdelingen i Pareto Securities som ble frifunnet i Oslo tingrett i 2019 for anklager om medvirkning til grovt bedrageri.
  • Administrerende direktør i det svenske børsnoterte selskapet Hexagon AB som ble frifunnet av lagmannsretten i 2018 for anklager om innsidehandel i Next Biometrics ASA (LB-2017-170796).
  • En tidligere markedssjef i Kongsberg Defence Communication AS som ble domfelt i lagmannsretten i 2019 for økonomisk utroskap mot selskapet i forbindelse med bruk av agenter i Romania (LB-2017-170796).

Hjort har for øvrig gjennom årene ført flere økonomiske straffesaker av prinsipiell interesse for Høyesterett. Han bistår også regelmessig selskaper og organisasjoner med compliance- og antikorrupsjonstiltak, og med eksterne og interne granskninger.

Arbeidserfaring
1995
Partner, Advokatfirmaet Hjort DA
1989
1995
Ansatt advokat, Advokatfirmaet Hjort DA
1988
1989
Dommerfullmektig, Flekkefjord herredsrett
1988
Førstekonsulent, Kredittilsynet, Verdipapirseksjonen
1987
Vitenskapelig assistent, Institutt for strafferett og kriminologi, Universitetet i Oslo
Utdanning
1987
Cand. jur., Universitetet i Oslo
Medlemskap/tillitsverv

Styreleder, Advokatfirmaet Hjort

Den Norske Advokatforening

Rangering

Christian B. Hjort rangeres høyt i norske og utenlandske rangeringer innenfor økonomiske straffesaker, herunder i Finansavisens årlige rangeringer og i Who’s Who Legal.