Christian B. Hjort - Hjort
Hva leter du etter?

Christian B. Hjort

Partner
Møterett for Høyesterett

Christian B. Hjort har lang erfaring fra et bredt spekter av sivile saker og økonomiske straffesaker. Christian har gjennom årene representert selskaper og privatpersoner i en rekke høyprofilerte økonomiske straffesaker vedrørende blant annet korrupsjon, innsidehandel, markedsmanipulasjon, økonomisk utroskap og skattesvik. Blant de senere års saker kan nevnes forsvareroppdrag for TGS Nopec Geophysical Company ASA (leterefusjon under petroleumsskatteloven – frifinnelse – LB-2018-191783), Corporate-sjefen i Pareto Securities AS (Bedrager/markedsmanipulasjon – frifinnelse – TOSL-2017-104565) og konsernsjefen i Hexagon AB (innsidehandel i Next Biometrics ASA – frifinnelse – LB-2017-170796).

Christian har ført flere økonomiske straffesaker av prinsipiell interesse for Høyesterett, blant annet den såkalte «Ruter-saken» (HR-2014-1779-A) om den nedre grensen for korrupsjon. Han bistår også regelmessig som rådgiver og forsvarer for foretak under etterforskning for mulige brudd på forurensnings- og arbeidsmiljølovgivningen.

Videre har Christian omfattende erfaring fra ulike granskningsprosesser enten som gransker, eller som rådgiver for ledende ansatte under granskning. Han drar i denne sammenheng nytte av sine forretningsjuridiske erfaringer i tillegg til sin strafferettskompetanse.

Arbeidserfaring
2001
Møterett for Høyesterett
1995
Partner, Advokatfirmaet Hjort
1989
1995
Ansatt advokat, Advokatfirmaet Hjort
1988
1989
Dommerfullmektig, Flekkefjord herredsrett
1988
Førstekonsulent, Kredittilsynet, Verdipapirseksjonen
1987
Vitenskapelig assistent, Institutt for strafferett og kriminologi, Universitetet i Oslo
Utdanning
1987
Cand. jur., Universitetet i Oslo
Medlemskap/tillitsverv

Tidligere styreleder i Advokatfirmaet Hjort

Medlem av Advokatforeningens lovutvalg for strafferett og straffeprosess

Foredragsholder i ulike sammenhenger

Rangering

Christian rangeres høyt i norske og utenlandske rangeringer innenfor økonomiske straffesaker, herunder i Finansavisens årlige rangeringer og i Who’s Who Legal.