Nytt i næringskrim | Hjort
Hva leter du etter?

Aktuelt

Nyheter og aktuelle tema fra ulike rettsområder og bransjer

Nytt i næringskrim

Veireno-saken i Høyesterett: Ubetinget fengsel for ulovlig overtid under særlig skjerpende omstendigheter

Høyesterett har i dom av 12. februar 2020 (HR-2020-358-A) lagt nye føringer for straffutmåling for arbeidslivskriminalitet. Daglig leder i Veireno fikk 120 dagers ubetinget fengsel for ulovlig overtidsarbeid hos de ansatte. Selv om straffen ble satt betydelig ned sammenlignet med lagmannsrettens dom, er det første gang det er idømt ubetinget fengselsstraff for ulovlig bruk av overtid. Dommen følger opp lovgivers ønske om strengere straff for arbeidslivskriminalitet.