Kompensasjonsordning for bedrifter med stort omsetningsfall - Hjort
Hva leter du etter?

Kompensasjonsordning for bedrifter med stort omsetningsfall

Den 2. april 2020 presenterte regjeringen detaljene i den tidligere varslede ordningen hvor staten dekker en andel av faste uunngåelige utgifter for bedrifter med stort omsetningsfall som følge av korona-situasjonen. Bedrifter bør avklare om de omfattes av ordningen og forberede søknadsprosessen.

Hovedinnholdet i kompensasjonsordningen er:

  • Ordningen gjelder alle skattepliktige registrerte foretak i Norge, med enkelte unntak.
  • Bedriften må ha hatt et omsetningsfall på minst 30 % sammenlignet med samme måned i fjor. For mars kreves 20 % omsetningsfall.
  • Som uunngåelig faste kostnader regnes husleie, lys og varme, vann og avløp, forsikring, leie av utstyr og transportmidler, samt netto rentekostnader. Det trekkes fra en egenandel på 10 000 kroner i beregningen av kompensasjonen til bedrifter som ikke er pålagt å holde stengt. Hvilke kostnader som skal medregnes vi bli regulert nærmere i forskrift.
  • Kompensasjonsbeløpet per måned for bedrifter som er pålagt å stenge beregnes slik: Reduksjon i omsetning x uunngåelige faste kostnader x justeringsfaktor på 90 %.

For bedrifter som ikke er pålagt å holde stengt vil kompensasjon per måned være noe lavere, da beløpet beregnes etter følgende formel: Reduksjon i omsetning x (uunngåelige faste kostnaderegenandel på 10 000 kroner) x justeringsfaktor på 80 %.

I følge pressemeldingen fra regjeringen er justeringsfaktoren (hhv 90% og 80 %) et tydelig signal til huseiere og gårdeiere og andre som belaster bedriftene for kostnader om at disse må ta sin andel av regningen.

  • Det er fastsatt en minstegrense for utbetaling på kr 5 000 og øvre grense for støtte per foretak på kr 30 000 000 per måned.
  • Ordningen vil foreløpig gjelde for mars, april og mai.

Ordningen vil bli forvaltet av Skatteetaten. Søknadsprosessen automatiseres gjennom en egen portal. Den tekniske løsningen er ikke på plass ennå. Det legges opp til dokumentasjon av tallene på et senere tidspunkt og at regnskapsfører eller revisor skal bekrefte at beløpene er riktig.

For øvrig må ordningen behandles i Stortinget og godkjennes av ESA. Særlig det siste kan noe tid. Signalet er at det tas sikte på at foretak kan søke om tilskudd fra og med første uke etter påske og at de første utbetalingene vil foretas i april.

Advokatfirmaet Hjort DA følger situasjonen nøye og arbeider med å bistå bedrifter i å navigere de ulike tiltakspakkene i dagens situasjon. Ta gjerne kontakt med våre eksperter på kompensasjonsordningen for bistand til å planlegge og gjennomføre søknadsprosessen.