Ole Iversen Johnstad Kalvø - Hjort
Hva leter du etter?

Ole Iversen Johnstad Kalvø

Advokat

Ole Iversen Johnstad Kalvø bistår norske og internasjonale klienter innen sivilrettslig prosedyre og har bred erfaring innen komplekse tvistesaker med utspring i kommersi-elle kontraktsforhold.

Ole bistår i alle faser av tvister – fra tidlige risikovurderinger, ved forhandlinger, og i retten. Han har også lang erfaring med utenrettslig sikring av bevis til bruk i etterføl-gende søksmål. Ole har ført flere profilerte saker om blant annet illojal oppstart av konkurrerende virksomhet, informasjonstyveri og kontraktsrettslige problemstillinger.

Ole bistår også klienter med forretningsjuridiskrådgivning innen generell kontraktsrett, compliance, selskapsrett og transaksjoner (M&A). Ole bistår en rekke selskaper med praktisk implementering av åpenhetslovens krav til aktsomhetsvurderinger etter OECDs retningslinjer, inkludert utarbeidelse av selskapsdokumenter, retningslinjer og håndbøker

Arbeidserfaring
2021
Ansatt advokat, Advokatfirmaet Hjort
2018
2021
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hjort
Utdanning
2017
Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen