Omgjøring av utbyttevedtak uten beskatning - Hjort
Hva leter du etter?

Omgjøring av utbyttevedtak uten beskatning

Den 31. mars 2020 avga Skattedirektoratet en prinsipputtalelse om den skattemessige behandlingen av omgjøring av utbyttevedtak som følge koronapandemien.

Utgangspunktet er at aksjonærenes skatteplikt for utbytte oppstår når generalforsamlingen treffer vedtak om utbytte. Skatteplikten oppstår selv om selskapet ikke oppfyller plikten til å betale utbytte. Er utbyttevedtaket ulovlig etter aksjeloven og rettes av selskapet så snart selskapet ble kjent med at utbyttevedtaket var ulovlig, beskattes ikke aksjonæren for utbytte. Det er en forutsetning at omgjøringsvedtaket ikke er foranlediget av skattekontorets kontrolltiltak.

Dersom utbetaling av et vedtatt utbytte medfører betalingsvanskeligheter, er det i praksis anledning til å vedta omgjøring med skattemessig virkning, forutsatt at omgjøringsbeslutningen fattes før utbetaling og senest innen utgangen av samme år som utbyttevedtaket.

Skattedirektoratet kom 31. mars 2020 med en prinsipputtalelse hvor innholdet av ovennevnte praksis knyttet til betalingsvanskeligheter klargjøres i forhold til korona-situasjonen. Skattedirektoratet gir anvisning på at aksjonæren ikke skal beskattes når:

  • selskapet treffer lovlig vedtak om å omgjøre det tidligere utbyttevedtaket
  • omgjøringsvedtaket fattes før utbyttet utbetales og senest innen årsskiftet,
  • omgjøringsvedtaket gjøres for å oppfylle aksjelovens krav til forsvarlig egenkapital og likviditet som følge av koronapandemien, og
  • omgjøringsbeslutningen er selskapsrettslige gyldig.

Det er viktig å merke seg at Skattedirektoratet krever et gyldig omgjøringsvedtak. I generalforsamlingsprotokollen for det nye vedtaket bør det derfor blant annet angis at det tidligere utbyttevedtaket omgjøres av hensynet til selskapets egenkapital og/eller likviditet.

Vi følger situasjonen nøye, og arbeider daglig med å bistå bedrifter som etterspør juridiske råd og bistand i dagens situasjon. Ta gjerne kontakt med våre eksperter på selskapsrett, skatt og avgift, Sigve Braaten og Morten Fjermeros, ved spørsmål til artikkelen.