Spørsmål knyttet til koronaviruset? - Hjort
Hva leter du etter?

Spørsmål knyttet til koronaviruset?

Vi følger situasjonen nøye, og jobber daglig med å bistå selskaper som etterspør juridiske råd og bistand for å forebygge og håndtere situasjoner relatert til koronaviruset. Ta kontakt med vårt ekspertteam på korona@hjort.no for juridisk rådgivning gjennom virusutbruddet.

Vi har eksperter på alle rettsområder som er berørt av virusutbruddet. Ta kontakt med oss dersom du eller din virksomhet har juridiske spørsmål knyttet til koronaviruset, og se vår samleside om utbruddet for alle artikler vi har publisert om koronaviruset. Send en epost til korona@hjort.no og du vil bli fulgt opp av vårt ekspertteam, alternativt kan du kontakte en i teamet direkte – se kontaktinformasjon nedenfor.

Våre juridiske råd og bistand knyttet til virusutbruddet omfatter blant annet:

  • Innføring av tiltak for å begrense smitte på arbeidsplassen
  • Rutiner for pålegg av karantene for smittede eller mulig smittebærende arbeidstakere
  • Håndtering av sykefravær
  • Permittering
  • Håndtering av kontraktsrelasjoner
  • Nye skatteregler som følge av koronaviruset
  • Vurdering av forsikringer
  • Særlig forhold oppdragsgivere og leverandører bør være oppmerksom på ved håndtering av konkurranser og kontrakter underlagt anskaffelsesregelverket
  • Rådgivning knyttet til håndtering av forpliktelser ovenfor kreditorer

Vi har publisert en rekke artikler knyttet til problemstillinger forbundet med virusutbruddet.

Arbeidsliv
Sommerferie, koronakrise, permittering og ferieavvikling – hvilke regler gjelder? (13/5)
Påskeferie, koronakrise, permittering og ferieavvikling – hvilke regler gjelder? (2/4)
Oversikt over regler om permittering og koronavirus (16/3)
Regjeringen varsler endringer i permitteringsreglene (14/3)
Koronaviruset kan bli kostbart for norske arbeidsgivere (9/3)

Entreprise
Koronaviruset – utbyggers utfordringer overfor entreprenør og sluttkundene (16/3)

Eiendom
Hytteforbud og juss – blir det påske på hytta? (25/3)
Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer (17/3)

EU/EØS-, konkurranse- og statsstøtterett
Statsstøttereglene åpner for omfattende støtte til norske bedrifter rammet av Koronautbruddet (19/3)

Familierett
Hvilken betydning har utbruddet av koronaviruset for fastsatt eller avtalt samvær med barn? (16/3)

Kontraktsrett
Håndtering av koronaviruset i kontraktsrelasjoner (10/3)

Offentlig forvaltning
Regjeringen har lagt fram forslag om en såkalt fullmaktslov (19/3)

Offentlige anskaffelser
Koronaviruset – hvordan påvirker det konkurranser og kontrakter som reguleres av anskaffelsesregelverket? (16/3)

Selskapsrett
Støtteordninger for næringslivet i fase 2 av regjeringens koronakrisepakke (2/4)

Skatt og avgift
Kompensasjonsordning for bedrifter med stort omsetningsfall (3/4)
Omgjøring av utbytte uten beskatning (2/4)
Koronaviruset – endringer i skatte- og avgiftsreglene (16/3)
Regjeringen med endringer i skattereglene (10/3)

Tvisteløsning og prosedyre
Nytt koronatiltak: Gjennomføring av rettssaker uten fysisk tilstedeværelse (7/4)

Webinarer
Oppstart- og vekstselskaper i krisetid (1/4)
Krisetider – hva bør styremedlemmer og daglig leder gjøre nå? (26/3)
Hvordan håndtere situasjoner relatert til koronaviruset? (19/3)


Send en epost til korona@hjort.no og du vil bli fulgt opp av vårt ekspertteam, alternativt kan du kontakte en i teamet direkte – se kontaktinformasjon nedenfor.