Hvilken betydning har utbruddet av koronaviruset for fastsatt eller avtalt samvær med barn? - Hjort
Hva leter du etter?

Hvilken betydning har utbruddet av koronaviruset for fastsatt eller avtalt samvær med barn?

Smittevernmyndighetene har som kjent den 12. mars 2020 besluttet å stenge alle landets skole og barnehager. Vi har i skrivende stund – bare noen dager etter at vedtaket ble iverksatt – allerede mottatt flere henvendelser fra foreldre med spørsmål om hvordan samvær etter barneloven skal praktiseres i disse Korona-tider. Spørsmålene kommer fra både samværsforeldre og foreldre som barna har fast bosted hos.

Utbruddet av koronaviruset reiser flere uavklarte spørsmål når det gjelder samvær etter barneloven.

La oss starte med det enkle: I tilfelle samvær ikke lar seg gjennomføre uten å bryte smittevernmyndighetenes vedtak, f.eks. brudd på vedtak om hjemmeisolering eller hjemmekarantene, må utgangspunktet være at det ikke blir noe av samværet. Om barnet eller bostedsforelderen er bekreftet smittet av koronaviruset, må begge holde seg hjemme – og da blir det selvfølgelig heller ikke noe av samværet.

Dersom samværet ikke rammes av et slikt vedtak, må utgangspunktet være at samvær skal gjennomføres som normalt.

Men, mellom disse ytterpunktene blir det raskt mer komplisert. Hva om barnet er i en risikogruppe for å få alvorlige plager? Hva om bostedsforelderen er det? Hva om noen andre i bostedsforelderens husstand (ny ektefelle, samboer, søsken osv.) er det?

Og, om bostedsforelderen trår feil, og holder barnet tilbake fra samvær selv om det ikke er grunnlag for det: Hva kan samværsforelderen gjøre i en slik situasjon?

Dette er en uvanlig situasjon for oss alle. Alle foreldre bør gjøre det de kan for å finne fornuftige løsninger på de samværsutfordringer som måtte dukke opp, og uten at problemer blir satt på spissen. I stedet for at samvær gjennomføres i samværsforelderens bolig – hvor smitterisikoen kan være større dersom det er flere i husstanden – kan det for mange være en praktisk løsning på en midlertidig utfordring at samværet skjer utendørs. For mange er kontakt via telefon, Skype, Facetime eller lignende greie, midlertidige alternativer.

En del foreldre vil nok dessverre oppleve at det er vanskelig å komme til enighet om disse spørsmålene – som det i praksis gjerne haster å få svar på. Dette gjelder særlig i tilfelle samarbeidet med den andre forelderen allerede er utfordrende. Både samværsforeldre og bostedsforeldre kan i slike tilfelle ha behov for å rådføre seg med en advokat med kompetanse innen barneretten.

 

***

Behov for advokatbistand?

Advokatfirmaet Hjort DA har lang erfaring med bistand innen barnerettslige emner. Hjorts avdeling for Familie, Arv og Skifte er et ledende fagmiljø innenfor alle sakstyper etter barneloven. Avdelingens advokater tar oppdrag over hele landet. Vi har omfattende og bred erfaring med rådgivning og tvisteløsning – samt prosedyre for domstolene – med alle områder innen barneretten.