Webinar: Krisetider – hva bør styremedlemmer og daglig leder gjøre nå? - Hjort
Hva leter du etter?

Webinar: Krisetider – hva bør styremedlemmer og daglig leder gjøre nå?

Koronaviruset har medført krisetider i svært mange selskaper. For å redegjøre for hvilke oppgaver og plikter styremedlemmer og daglig leder har, og hva de kan gjøre for å redusere risikoen for personlig erstatningsansvar i en krisesituasjon har vi holdt et webinar som du kan se on-demand.

Styremedlemmer og daglig leder i en bedrift har et stort ansvar, som særlig gjør seg gjeldende i en krisesituasjon. I slike situasjoner er det helt grunnleggende at styret og daglig leder er seg sitt ansvar bevisst og unngår fallgruver.

På webinaret behandlet Hjort-partnerne Rolf Chr. Trolle Andersen, Thomas Alnæs og Nils Christian Langtvedt blant annet følgende punkter:

  • Rollefordelingen mellom styret og daglig leder
  • Viktigheten av å skaffe oversikt over situasjonen
  • Viktigheten av å dokumentere de vurderingene som gjøres
  • Styrets handleplikt
  • Styrets og daglig leders informasjonsplikt overfor leverandører, kunder og andre medkontrahenter
  • Styremedlemmers og daglig leders personlige erstatningsansvar

 

Klikk her for å se webinaret on-demand.