Koronavirus: Regjeringen med endringer i skattereglene - Hjort
Hva leter du etter?

Koronavirus: Regjeringen med endringer i skattereglene

Regjeringen har i dag varslet endringer i skattereglene som strakstiltak for å bøte på de økonomiske konsekvensene av korona.

Tiltakene er planlagt å legges frem i Statsråd førstkommende fredag. Regjeringen skriver følgende i pressemelding av idag:

  • «Regjeringen åpner for at bedrifter som går med underskudd, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år. Det vil hjelpe bedrifter som i dag er rammet av at kundene svikter, for eksempel i reiselivet. Da blir det lettere å få kortsiktige lån i bankene i en overgangsperiode. Dette er et målrettet tiltak for at sunne og gode bedrifter ikke går konkurs, selv om de blir hardt rammet akkurat nå.
  • Formuesskatten er en skatt som må betales av eiere selv om bedriften går med underskudd. Regjeringen foreslår at eiere av bedrifter som går med underskudd skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatt. Da vil bedrifter med underskudd kunne slippe å betale utbytte til eiere for å dekke formuesskatt.»

Det er viktig å være oppmerksom på at endringen som gjelder formuesskatt kun er en utsettelse og ikke et endelig tiltak. Hjort har skatteeksperter som kan rådgi om forståelsen av forslagene og hvorvidt det får anvendelse for det enkelte foretak.