Sjur Obrestad Gabrielsen - Hjort
Hva leter du etter?

Sjur Obrestad Gabrielsen

Advokatfullmektig

Sjur Obrestad Gabrielsen er advokatfullmektig i Hjorts avdeling for Energi. Gabrielsen bistår innen et bredt spekter av forretningsjuridisk rådgivning og tvisteløsning, i første rekke rettet mot aktører innen fornybar energi.

Gabrielsen er i tillegg tilknyttet Hjorts avdeling for arbeidsliv og virksomhetsstyring. Han har særlig kompetanse innen idrettsrelatert juss, herunder foreningsrettslige-, kontraktsrettslige- og arbeidslivsrettslige spørsmål.

På tvers av fagområder bistår Gabrielsen jevnlig klienter med inndriving av pengekrav. Han tar også straffesaker.

Arbeidserfaring
2019
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hjort DA
2018
Skriveplass, Kluge Advokatfirma AS
2016
2018
Praktikant, Arntzen de Besche AS, Advokatfirmaet Schjødt AS, Kluge Advokatfirma AS, Haver Advokatfirma AS
2015
2016
Oppgaveretter og kollokvieleder, Høgskolen i Lillehammer
2015
Praktikant hos Ryger Advokatfirma
Utdanning
2016
2018
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2012
2015
Bachelor i rettsvitenskap, Høgskolen i Lillehammer
2011
2012
Årsstudium i internasjonale studier med historie, Høgskolen i Lillehammer