Hvordan kan eksisterende strømnett utnyttes bedre? - Hjort
Hva leter du etter?

Hvordan kan eksisterende strømnett utnyttes bedre?

Økt produksjon og forbruk av strøm fører til at gjenstående kapasitet i nettet reduseres. Betyr dette at vi også må bygge ut mer nett, eller er det mulig å utnytte det eksisterende nettet bedre? Vi har tatt en prat med prosjektleder og sivilingeniør i Aneo, Bernhard Kvaal, om deres prosjekt CityXChange.

Hør episoden på Spotify ved å trykke her og på Apple Podcast her
Energisk – en jusspodkast fra Hjort | Sesong 8

CityXChange er et EU-finansiert prosjekt der flere partnere fra ulike land jobber med å løse energi- og miljøproblematikk for byer i Europa. Trondheim, der CityXChange-prosjektet ble gjennomført, er en av disse byene. CityXChange-prosjektet gir gode eksempler på hvordan eksisterende nett kan utnyttes bedre.

Prosjektet innebar at det ble etablert to geografiske områder i Trondheim med definerte bygg der et av målene var at byggene skulle produsere mer energi enn de forbrukte i løpet av et år. Prosjektet så blant annet nærmere på hvordan forbruk innenfor et område kan flyttes i tid slik at effekttoppene reduseres, og hvordan lokal energiproduksjon og deling av lokal energiproduksjon kan redusere behovet for ekstern tilførsel av strøm. På denne måten kunne de aktuelle områdene utnytte det eksisterende nettets kapasitet bedre.

Gjennomføring av de aktuelle løsningene reiser en rekke regulatoriske og økonomiske problemstillinger. Kvaal forteller mer om de største utfordringene, og redegjør for hvordan disse kan håndteres for å utvikle løsningene i større skala.

Det er i alles interesse at man får testet en slik mulighet. Da vil vi se om det kan skaleres opp og tas i bruk, noe som vil ha en stor samfunnsøkonomisk interesse.

– Bernhard Kvaal

I studio er også Sjur Obrestad Gabrielsen og Kenneth Høgevold fra Hjort.

Hvordan kan eksisterende strømnett utnyttes bedre? (33 min) Energisk – en jusspodkast fra Hjort