ACER og ACER-dommen kort forklart - Hjort
Hva leter du etter?

ACER og ACER-dommen kort forklart

Den såkalte ACER-saken rører ved flere problemstillinger som har vekket stort engasjement i samfunnsdebatten. Sammen med Catherine Banet, professor ved Universitet i Oslo, snakker vi i denne episoden av Energisk om Høyesteretts rykende ferske dom i saken. Vi ser nærmere på hvilken myndighet ACER faktisk har, og diskuterer hvilken betydning tilslutningen til ACER har for det norske kraftmarkedet.

Hør episoden på Spotify ved å trykke her og på iTunes her
Energisk – en jusspodkast fra Hjort | Sesong 7

Catherine Banet er professor ved UiO og leder deres avdeling for energi- og ressursrett. Gjennom sitt forskningsarbeid har hun inngående kunnskap om EUs regelverk på energiområdet, herunder EUs tredje energimarkedspakke og ACER-forordningen.  

Bakteppet for dagens episode er at Stortinget i 2018 vedtok innlemmelse av regelverket i EUs tredje energimarkedspakke i EØS-avtalen med alminnelig flertall. Gjennom vedtaket om innlemmelse av EUs tredje energimarkedspakke ble det foretatt tilpasninger i EØS-avtalen som gjør at EFTAs overvåkningsorgan ESA overfor Norge kan utøve den myndigheten som i EU-landene ligger til ACER. 

Nei til EU anførte for Høyesterett at det aktuelle Stortingsvedtaket, blant annet på grunn av overføringen av myndighet til ACER/ESA, skulle ha vært truffet med tre fjerdedels flertall i Stortinget, og at vedtaket derfor er grunnlovsstridig.  

Høyesteretts vurdering var at myndighetsoverføringen var “lite inngrepende”, og at det derfor var tilstrekkelig med alminnelig flertall.

Les mer om dommen fra Høyesterett her.

Hva er ACER?

ACER står for “Agency for the Cooperation of Energy Regulators” og er et EU-byrå som skal sikre godt samarbeid mellom lands reguleringsmyndigheter ved omsetning av kraft på tvers av landegrensene. 

Mange har sterke meninger om ACER og Norges tilslutning til ACER gjennom vedtaket om innlemmelse av regelverket i EUs tredje energimarkedspakke. Høyesteretts dom i ACER-saken inneholder flere vurderinger og utsagn av sentral betydning for den pågående samfunnsdebatten. I denne episoden av Energisk-episoden ser vi nærmere på Høyesteretts dom og flere av de mest omdiskuterte problemstillingene knyttet til ACER.

I studio er programleder Sjur Obrestad Gabrielsen, sammen med Catherine Banet fra UiO og Veronika Steen Svendsen fra Hjort.

ACER og ACER-dommen kort forklart (39 min) Energisk – en jusspodkast fra Hjort