Ny lovkommentar til ehandelsloven - Hjort
Hva leter du etter?

Ny lovkommentar til ehandelsloven

En naturlig del av vår satsning innenfor teknologi og digitalisering

Lovdata har nå publisert lovkommentar til ehandelsloven, forfattet av Hjortpartner Monica Syrdal og Senioradvokat Øivind K. Foss

Teknologiutviklingen skaper ofte nye juridiske problemstillinger, og det rettslige rammeverket kan både skape utfordringer og muligheter. De siste årene har vi sett en eksplosjon i handel over internett, som blant annet reguleres av ehandelsloven. Loven har tidligere vært relativt vanskelig tilgjengelig i Norge og med denne lovkommentaren håper vi å bidra til klargjøring av rettstilstanden på området.

Lovkommentaren gis ut av Karnov Group Norway i samarbeid med Lovdata. Samtlige av deres forfattere er velrenommerte eksperter fra blant annet akademia, domstolene, påtalemyndigheten, forvaltningen og advokatstanden.

Monica Syrdal og Øivind K. Foss har også gitt ut lovkommentar til kringkastingsloven. Hvorfor den er relevant for mange kan du lese her.