Lovkommentarer til digitalytelsesloven - Hjort
Hva leter du etter?

Lovkommentarer til digitalytelsesloven

Hjortadvokatene Monica Syrdal og Eivind Grimsø Moe har skrevet Norsk Lovkommentar til digitalytelsesloven for Gyldendal Rettsdata.

Syrdal og Moe har lang erfaring med, og spisskompetanse på, problemstillinger knyttet til digitale tjenester og digitalt innhold. Dette gjelder både regulatoriske forhold, kontraktregulering og andre tilknyttede problemstillinger.

Digitalytelsesloven trådte i kraft fra januar 2023, og regulerer avtaler om digitalt innhold og digitale tjenester til forbrukere. Loven gjelder blant annet for strømmetjenester, spill, programvare og andre digitale tjenester levert over internett. Slike ytelser har, selv om de tilbyr noe de fleste forbrukere omgir seg med i hverdagen, ikke vært gjenstand for egen lovregulering tidligere. Digitalytelsesloven innfører et styrket forbrukervern for slike ytelser tilsvarende hva som gjelder i øvrig forbrukerlovgivning.

Loven er i stor grad er basert på det såkalte digitalytelsesdirektivet (EU-direktiv 2019/770), og gjør det dermed også enklere å tilby slike tjenester over landegrenser innen EØS. Det er imidlertid også innført en rekke særnorske regler, blant annet etter modell av den norske forbrukerkjøpsloven, som innebærer ytterligere rettigheter og plikter ved leveranse av digitale ytelser til norske forbrukere.

Vi har tidligere skrevet om digitalytelsesloven – les artikkelen her.

Lovkommentaren er den første, og hittil eneste, komplette lovkommentaren til digitalytelsesloven. Den gir en grundig og helhetlig gjennomgang av lovens bestemmelser med henvisninger til direktiv, forarbeider og annen lovgivning. Gjennom sin betydelige erfaring og innsikt knytter forfatterne også kommentarer til praktiske problemstillinger som kan oppstå ved leveranse av digitale ytelser.

Forfatterne kommenterer at arbeidet med lovkommentaren har vært både lærerikt og engasjerende, og håper at den vil være et nyttig oppslagsverk for alle som jobber med leveranse av digitale ytelser til forbrukere.

Se lovkommentarene hos Gyldendal Rettsdata her (krever abonnement).