Konkurranseklagenemnda opphever Konkurransetilsynets vedtak i Bokbase-saken - Hjort
Hva leter du etter?

Konkurranseklagenemnda opphever Konkurransetilsynets vedtak i Bokbase-saken

Konkurranseklagenemnda har opphevet Konkurransetilsynets vedtak i Bokbasen-saken hvor Bokbasen AS og landets fire største forlag ble ilagt overtredelsesgebyrer på 545 millioner kroner for brudd på konkurranseloven. Bokbasen har vært bistått av Advokatfirmaet Hjort.

Konkurransetilsynet traff i november 2022 vedtak om overtredelsesgebyr på til sammen 545 millioner kroner til Bokbasen og forlagene Gyldendal, Aschehoug, Cappelen Damm og Vigmostad & Bjørke. Konkurransetilsynets vedtak ble påklaget til Konkurranseklagenemnda og tilsynets vedtak er nå opphevet. Hjortadvokatene Monica Syrdal og Ole Iversen Johnstad Kalvø har bistått Bokbasen AS som drifter Den norske Bokdatabasen i saken.

Muntlig høring i Konkurranseklagenemnda ble gjennomført i september 2023. Partene har under hele prosessen påpekt at Den norske bokdatabasen, som forlagene har hatt tilgang til, ikke inneholdt fremtidige (men gjeldende) priser, og at bokdatabasen og informasjonen de la inn der var offentlig tilgjengelig for både forlagenes kunder og allmennheten (gjennom nettbutikkene).

Konkurranseklagenemda ga Bokbasen og de øvrige partene i saken fullt medhold. Nemda kom frem til at forlagenes tilgang til Den Norske Bokdatabasen gjennom Mentor Forlag ikke var et brudd på konkurranseloven § 10. Vedtaket innebærer en prinsipiell og viktig avklaring av hva som er ulovlig informasjonsutveksling.

Avgjørelsen er første gang et vedtak fra Konkurransetilsynet om overtredelsesgebyr for brudd på konkurranseloven § 10 oppheves av Konkurranseklagenemda.

Nemdas vedtak kan ikke påankes av Konkurransetilsynet. Vedtaket innebærer dermed at overtredelsesgebyrene på til sammen 545 millioner kroner er opphevet.

DN har omtalt saken, les deres artikkel her.