Advokater i barnerett - barnefordeling og samværsrett | Hjort
Hva leter du etter?

Barnerett

Barnerett omfatter blant annet barns rettigheter etter barneloven, forholdet mellom barn og foreldre, barnevernretten og internasjonale aspekter som barnebortføring. Vi har advokater med lang erfaring og innsikt i de ulike rettslige utfordringer som foreldre og foresatte kan møte.

Har du spørsmål knyttet til Barnerett? Kontakt oss for å høre mer om dine muligheter

Kontakt barnerett

Send oss en e-post, ring 22 47 18 00 eller fyll ut skjemaet under, så tar vi kontakt med deg.

Barns og foreldres rettigheter

Vi bidrar til avklaring av barns rettigheter etter barneloven og spesiallovgivningen, samt foreldres kompetanse til å treffe avgjørelser på barnas vegne. Lovgivningen på dette området er spredt og omfatter spørsmål knyttet til skole og utdanning, helse og livssyn, vergemål, økonomiske forhold m.m.

Barnefordeling og samværsrett

I forbindelse med samlivsbrudd er det viktig at barna ivaretas på best mulig måte. Barnelovens fokus er at alle avgjørelser etter denne loven skal baseres på løsninger som er til «barnets beste» og det er derfor fokus på å løse konflikter via mekling.

Vi bistår foreldre i forbindelse med spørsmål knyttet til bosted og samvær etter samlivsbrudd, og i den forbindelse bistår vi også i meklinger, både i private i domstolen om nødvendig.

Barnebortføring

Det har de siste 10 årene funnet sted en klar økning av samboerforhold/ekteskap der partene kommer fra ulike land. I forbindelse med samlivsbrudd kan det oppstå spørsmål om hvilket land barna skal bo i. Vi har erfaring med barnebortføring fra utlandet til Norge og fra Norge til utlandet. Dette krever intervensjon fra «sentralmyndighetene» i det enkelte land. Vi har lang erfaring med og god kompetanse med barnebortføringssaker, bistår privatpersoner i denne håndteringen og prosessen.

Vi bistår ellers også med andre spørsmål som kan oppstå ved at en av foreldrene kommer fra et annet land enn Norge.

Barnevernrett

Vi bistår også både foreldre og barn/ungdom i barnevernssaker. Barnevernloven regulerer myndighetenes rett til å gripe inn overfor foreldre når barn ikke ivaretas på en tilfredsstillende måte og det er nødvendig å gripe inn med såkalte tvangsvedtak.

Vi har oppdrag både for private parter og kommuner innenfor dette fagområdet. Advokatene som arbeider innenfor dette rettsområdet har erfaring med barnevernssaker både i fylkesnemnder og domstoler.

Oppdragene for private parter dekkes av det offentlige i henhold til rettshjelpsloven.