Advokater til strafferett - Forsvarsadvokat | Hjort
Hva leter du etter?

Strafferett

Som mistenkt, siktet eller tiltalt i en straffesak har man rett til å bli representert av en advokat, både overfor politiet som etterforsker saken og overfor domstolene. Våre advokater har solid erfaring som forsvarere i straffesaker, og firmaet anses som et av landets ledende innenfor strafferett.

Den som etterforskes bør rådføre seg med en forsvarer på et tidlig tidspunkt, gjerne før man avgir politiforklaring. Av og til kan det være vanskelig å forstå hvorfor man etterforskes, og hva det konkret innebærer. En advokat kan hjelpe med forståelsen av hvorfor man har fått mistanke rettet mot seg, og sikre at både plikter og rettigheter ivaretas for den som er under etterforsking.

I mange tilfeller har man krav på en offentlig oppnevnt forsvarer. Det vil si at det er det offentlige som betaler for advokatens arbeid med saken.

Våre advokater har solid kompetanse og erfaring fra saker som gjelder økonomisk kriminalitet, miljøkriminalitet, brudd på arbeidsmiljøloven og annen spesiallovgivning for næringslivet. Både foretak og privatpersoner er klienter hos oss innenfor slike saker.

Tema

Bistandsadvokat

Våre advokater har betydelig erfaring med oppdrag som bistandsadvokater for skadelidte og etterlatte i straffesaker. I tillegg til å gi bistand, informasjon og oppfølging under etterforskning og i hovedforhandling, fremmer bistandsadvokaten krav om økonomisk erstatning og oppreisning.

Advokatkostnadene ved slike oppdrag dekkes i mange saker av det offentlige.

Forsvarerbistand til privatpersoner

Vårt team av dyktige og engasjerte forsvarsadvokater påtar seg forsvareroppdrag av alle slag for privatpersoner. Dette omfatter også saker hvor siktede/tiltalte har krav på offentlig oppnevnt forsvarer, slik at vårt arbeid med saken dekkes av det offentlige.

Vårt team av dyktige og engasjerte forsvarsadvokater påtar seg forsvareroppdrag av alle slag for privatpersoner.

Vi har omfattende erfaring med saker som gjelder vinningskriminalitet (tyveri, bedrageri, underslag m.m.) og voldskriminalitet. Det samme gjelder narkotikasaker og trafikkforseelser.

Vi tar også oppdrag som bistandsadvokater hvor vi representerer fornærmede i straffesaker både før, under og etter at saken etterforskes av politiet og pådømmes i retten.