Advokater til ektepakter og samboerkontrakter | Hjort
Hva leter du etter?

Ektepakter og samboeravtaler

Dersom ektefeller ønsker en formuesordning som avviker fra ekteskapslovens regler, må avtaler om dette inngås i ektepakts form. For samboere vil en samboeravtale være viktig for å regulere eierforhold og gjeldsansvar, utgiftsfordeling og deling ved samlivsbrudd.

Gode ektepakter, samboeravtaler og testament krever advokater med spesifikk ekspertise innenfor fagfeltet og økonomisk forståelse. Det viktig at denne type avtaler harmonerer med øvrige avtaler som regulerer de ulike formuesobjektene som for eksempel aksjonæravtaler. Våre advokater balanserer juridisk-, kommersiell- og personlig rådgivning, slik at vi kan skape de løsninger som passer deg best.

Ektepakt

For å avtale andre formuesordninger enn de som automatisk følger av ekteskapsloven må ektepakt opprettes. Dette gjelder også dersom en ektefelle eksempelvis ønsker å gi en gave til den andre ektefellen, eller ønsker å avtale seg bort fra lovens skjevdelingsregler. Vi bistår ved utarbeidelse av avtaler om formuesordninger/ektepakter knytter til bestemmelser om felleseie, skjevdeling og særeie. Vi bistår også med rådgivning om det økonomiske forholdet mellom ektefeller, slik at det lettere kan tas stilling til om ektefellene ønsker, eller har behov for, å opprette ektepakt.

Samboerkontrakt

Det finnes ingen tilsvarende lovgivning om eierforhold og gjeld mellom samboere som det gjør for ektefeller. Dette medfører et behov for å avtale bestemmelser om eierforhold, gjelds- og utgiftsfordeling samt om deling ved et eventuelt brudd. Dette er vanlig å fastsette i en samboeravtale, som da vil skape oversikt og forutsigbarhet ved en deling. Vi bistår med utarbeidelse av samboeravtaler tilpasset klientenes behov og situasjon.