Advokater til ektepakter og samboerkontrakter | Hjort
Hva leter du etter?

Ektepakter og samboeravtaler

Dersom ektefeller ønsker en formuesordning som avviker fra ekteskapslovens regler, må avtaler om dette inngås i ektepakts form. For samboere er det ingen tilsvarende lovgivning som for ektefeller, og en samboeravtale kan være nyttig og viktig å inngå for å regulere eierforhold og gjeldsansvar, utgiftsfordeling og deling ved samlivsbrudd.

Har du spørsmål knyttet til Ektepakter og samboeravtaler? Kontakt oss for å høre mer om dine muligheter

Kontakt ektepakter og samboeravtaler

Send oss en e-post, ring 22 47 18 00 eller fyll ut skjemaet under, så tar vi kontakt med deg.

Formuesforhold

Ekteskap har vidtrekkende økonomiske konsekvenser for ektefellene. Dette gjelder både om ekteskapet varer «livet ut» eller det oppløses ved separasjon/skilsmisse. Mange problemer kan unngås gjennom konkret og individuell bistand. Våre advokater bistår både med rådgivning knyttet til det økonomiske forholdet mellom ektefeller og samboere, samt med opprettelse av ektepakter og samboeravtaler.

Ektepakt

For å avtale andre formuesordninger enn de som automatisk følger av ekteskapsloven må ektepakt opprettes. Dette gjelder også dersom en ektefelle eksempelvis ønsker å gi en gave til den andre ektefellen, eller ønsker å avtale seg bort fra lovens skjevdelingsregler. Vi bistår ved utarbeidelse av avtaler om formuesordninger/ektepakter knytter til bestemmelser om felleseie, skjevdeling og særeie. Vi bistår også med rådgivning om det økonomiske forholdet mellom ektefeller, slik at det lettere kan tas stilling til om ektefellene ønsker, eller har behov for, å opprette ektepakt.

Samboeravtale

Det finnes ingen tilsvarende lovgivning om eierforhold og gjeld mellom samboere som det gjør for ektefeller. Dette medfører et behov for å avtale bestemmelser om eierforhold, gjelds- og utgiftsfordeling samt om deling ved et eventuelt brudd. Dette er vanlig å fastsette i en samboeravtale, som da vil skape oversikt og forutsigbarhet ved en deling. Vi bistår med utarbeidelse av samboeravtaler tilpasset klientenes behov og situasjon.