Advokater i arverett og testament | Hjort
Hva leter du etter?

Arverett og testament

I en familie med virksomhet, eiendom og formue er et godt testament nøkkelen for å sikre økonomiske interesser. Hos oss får du juridisk rådgiving av landets fremste advokater innenfor arverett.

Et dødsfall bringer med seg mange praktiske spørsmål og problemstillinger for de etterlatte. Fordeling av hus, hytte og verdipapirer i et komplekst juridisk landskap kan potensielt skape konflikt og uenighet. Med vår juridiske ekspertise i kombinasjon av både menneskelig og økonomisk forståelse, får du satt opp testament eller planlagt arv og generasjonsskifte, slik det passer deg.

Arv og opprettelse av testament

Arveloven har klare regler for hvem som har rett til å arve og spillerommet for å testamentere bort eiendeler og formue. Det er flere momenter du må forholde deg til både før og etter du skriver testament.

Måten vi lever våre liv har endret seg. Vi eier ofte mer, og en familie er gjerne utvidet med bonusbarn. Særkullsbarns rett til arv har egne regler, blant påvirkes retten til uskiftet bo. Vi opplever at flere av våre klienter har mange spørsmål knyttet opp til barns arverett.
Vi hjelper også våre klienter med generasjonsplanlegging. For oss handler generasjonsskifte om å sette målsetninger for familien og formuen. Dette er en prosess som ofte tar tid fordi det er mange ulike faktorer å ta hensyn til. Du finner mer informasjon om generasjonsskifte og hvordan man planlegger videreføring av verdier til neste generasjon her.

Vi har ekspertisen og er problemløsere for dine utfordringer. Vi gir råd og bistår i forbindelse med opprettelsen av testament, felles testament, gjensidig testament og arvepakter. For oss er det viktig at vi sammen snakker om dine spørsmål knyttet til testament og arv, slik at testamentet er tydelig og korrekt og utformet slik at det er gyldig.

Dødsboskifte

Formålet med dødsboskifte er å avslutte avdødes økonomiske forhold. Gjeld innfris eller overtas, og midlene i boet skal fordeles mellom arvingene.

Vi bistår ved både sammensatte skifter og ved rene dødsboskifter. Dette innebærer rådgivning for gjenlevende ektefelle og arvinger, samt bistand i forbindelse med private og offentlige dødsboskifter. Hos oss får du råd av advokater med inngående kunnskap til både skatterett og arverett.

Vi gjennomfører løpende skifte av større og mindre private dødsbo for både veldedige organisasjoner og privatpersoner. Vi behandler også en rekke offentlige bo og har fast bobestyreroppdrag på offentlig skifte for Oslo byfogdembete. Dette bidrar til at vi kan prosessene svært godt, som kommer våre klienter til gode ved effektiv juridisk rådgivning.

Skifte eller uskifte?

Et dødsfall kan føre til krevende problemstillinger for de etterlatte knyttet til avdødes formue. Våre klienter har ofte spørsmål om den lengstlevende kan bli boende i sitt hjem, eller er tvunget til å foreta arveoppgjøret med en gang. I situasjoner hvor avdøde har særkullsbarn, kan skiftespørsmål være ekstra krevende.

Gjenlevende ektefelle kan i en rekke tilfeller bli sittende i uskiftet bo, ved førstavdødes bortgang. Lovgivningen inneholder viktige bestemmelser som det er nødvendig å kjenne til før gjenlevende og/eller arvingene velger om det skal gjennomføres et skifte eller gjenlevende skal sitte i uskifte. Vi bidrar med rådgivning samt praktisk og rettslig arbeid i forbindelse med etablering av uskifte.
Det kan være aktuelt å fordele arv eller gave mens den etterlatte sitter i uskiftet bo. Dette er viktig å gjøre på en korrekt måte så det senere ikke oppstår konflikter. Dette er viktig å gjøre på korrekt måte så det senere ikke oppstår problemer. Videre bistår vi også med skifte av uskiftet bo etter gjenlevendes død.