Advokater i arverett og testament | Hjort
Hva leter du etter?

Arverett og testament

Et dødsfall bringer med seg mange praktiske spørsmål og problemstillinger for de etterlatte. Vi har lang erfaring fra arbeid med mennesker i krevende situasjoner, og er noen av landets mest anerkjente advokater innenfor arverett. Vi bistår med rådgivning og tvisteløsning knyttet til alle forhold innenfor arv og skifte.

Har du spørsmål knyttet til Arverett og testament? Kontakt oss for å høre mer om dine muligheter

Kontakt arverett og testament

Send oss en e-post, ring 22 47 18 00 eller fyll ut skjemaet under, så tar vi kontakt med deg.

Arv og opprettelse av testament

Vi gir råd og bistår, etter klientenes ønsker og behov, i forbindelse med opprettelsen av testament, felles testament, gjensidig testament og arvepakter. Har man flere barnekull eller ønsker å bestemme hvordan formuen skal fordeles, kan det gjøres via testament. Vi har også kompetanse innen vergemål og kan bistå med opprettelse av fremtidsfullmakter.

Fremtidsfullmakt

En fremtidsfullmakt er en fullmakt som man kan gi til en eller flere personer hvor den som får fullmakten kan representere fullmaktsgiveren etter at vedkommende av ulike årsaker er ute av stand til å ivareta egne interesser. En slik fullmakt kan omfatte både økonomiske og personlige forhold og er et alternativ til vergemål. Vi bistår med opprettelse av fremtidsfullmakter tilpasset den enkelte klients behov.

Dødsboskifte

Vi bistår ved både sammensatte skifter (mellom gjenlevende ektefelle og førstavdødes arvinger) og ved rene dødsboskifter. Dette innebærer rådgivning for gjenlevende ektefelle og arvinger, samt bistand i forbindelse med private og offentlige dødsboskifter. Vår bistand omfatter også skatt og arveavgift.

Vi gjennomfører til enhver tid skifte av større og mindre private dødsboer for både veldedige organisasjoner og privatpersoner. Vi behandler også en rekke offentlige boer og har fast bobestyreroppdrag på offentlig skifte for Oslo byfogdembete.

Skifte eller uskifte?

Et dødsfall fører med seg ulike belastende problemstillinger for de etterlatte knyttet til avdødes formue. Dette kan f.eks. være spørsmål om man som lengstlevende kan bli boende i hjemmet sitt, eller om man er tvunget til å foreta arveoppgjøret med en gang. I situasjoner hvor avdøde har særkullsbarn, kan skiftespørsmål være ekstra krevende.

Gjenlevende ektefelle kan i en rekke tilfeller bli sittende i uskiftet bo, ved førstavdødes bortgang. Lovgivningen inneholder viktige bestemmelser som det er nødvendig å kjenne til før gjenlevende og/eller arvingene velger om det skal gjennomføres et skifte eller gjenlevende skal sitte i uskifte. Vi bidrar med rådgivning samt praktisk og rettslig arbeid i forbindelse med etablering av uskifte.

Det kan være aktuelt å fordele arv eller gave mens den etterlatte sitter i uskiftet bo. For å forhindre at det senere oppstår problemer, bør gjøres på en korrekt måte. Vi bistår med dette. Videre bistår vi ved skifte av uskiftet bo etter gjenlevendes død.

Generasjonsskifte

For den/de som eier store verdier knyttet til næringsvirksomhet, fast eiendom og lignende vil det ofte være av betydning å få en kontrollert overføring av verdiene fra en generasjon til en annen på en måte som sikrer videre drift og forvaltning av formuesmassen. Hjorts familie- arv- og skifterettadvokater bistår med rådgivning og gjennomføring av slike generasjonsskifte, og samarbeider tett ved behov med våre advokater innenfor skatt og avgift.