Karen Margrethe Bugge - Hjort
Hva leter du etter?

Karen Margrethe Bugge

Senioradvokat

Karen Margrethe Bugge er senioradvokat i Hjorts avdeling for familie-, arv- og skifte. Hun yter generell rådgiving og påtar seg prosessoppdrag innenfor disse felter. Hun har vært ansatt i firmaet siden 2011.

Bugge har særlig kompetanse med rådgiving innenfor arverettsfeltet, herunder opprettelse av testamenter, generasjonsskifter og fremtidsfullmakter. Hun har lang erfaring med rådgivning forbundet med og gjennomføring av offentlige og private dødsboskifter.

Bugge bistår videre med opprettelse av samboeravtaler og ektepakter, samt ektefelleskifter/oppgjør mellom samboere, avtaler vedrørende barn mv.

Bugge har bakgrunn fra Statens sivilrettsforvaltning (offentlige erstatningsordninger) og fra domstolene (tvisteløsning og prosedyre), etter nesten seks år som dommerfullmektig, hvorav tre år i Oslo tingrett.

Relevant erfaring

Sekretær, erstatningsdemndene for etterlatte etter Utvik Senior og Mehamnulykkene

Sekretær, Den rettsmedisinske kommisjon

Arbeidserfaring
2020
Senioradvokat, Advokatfirmaet Hjort
2011
2019
Advokat, Advokatfirmaet Hjort DA
2008
2011
Dommerfullmektig, Oslo tingrett
2006
2008
Dommerfullmektig, Dalane tingrett
2004
2006
Førstekonsulent, Justissekretariatene (Statens sivilrettsforvaltning)
2001
2003
Juridisk saksbehandler, Jussformidlingen, Bergen
Utdanning
2004
Cand. jur., Universitetet i Bergen
Medlemskap

Medlem i Den Norske Advokatforening