Karen Margrethe Bugge - Hjort
Hva leter du etter?

Karen Margrethe Bugge

Partner

Karen Margrethe Bugge har 15 års erfaring med rådgiving og tvisteløsning innen familie-, arve- og skifterett. Hun bistår også klienter i internasjonale familie- og arvesaker.

Karen har særlig kompetanse med rådgiving innenfor arverettsfeltet, herunder opprettelse av testamenter, arveavtaler/generasjonsskifte, fremtidsfullmakter og med tilhørende samboeravtaler/ektepakter.

Hun har lang erfaring med rådgivning forbundet med og gjennomføring av både offentlige og private dødsboskifter. Karen håndterer også løpende løpende tvister i tilknytning til testamenter, uskifte, pliktdel og andre arverettslige temaer.

Karen bistår videre med økonomiske ektefelleskifter, spørsmål om særeie, skjevdeling og oppgjør mellom samboere. I tillegg bistår Karen i barnesaker, herunder spørsmål om foreldreansvar, fast bosted og samvær.

Arbeid med økonomiske skifter har tilgrensede områder som kontraktsrett, selskapsrett og fast eiendom, og Karen har derfor også god kunnskap på disse rettsområdene.

Hun har bakgrunn fra Statens sivilrettsforvaltning (offentlige erstatningsordninger) og fra domstolene (tvisteløsning og prosedyre), etter nesten seks år som dommerfullmektig, hvorav tre år i Oslo tingrett.

Relevant erfaring

Sekretær, erstatningsdemndene for etterlatte etter Utvik Senior og Mehamnulykkene

Sekretær, Den rettsmedisinske kommisjon

Arbeidserfaring
2022
Partner, Advokatfirmaet Hjort DA
2020
2021
Senioradvokat, Advokatfirmaet Hjort DA
2011
2019
Advokat, Advokatfirmaet Hjort DA
2008
2011
Dommerfullmektig, Oslo tingrett
2006
2008
Dommerfullmektig, Dalane tingrett
2004
2006
Førstekonsulent, Justissekretariatene (Statens sivilrettsforvaltning)
2001
2003
Juridisk saksbehandler, Jussformidlingen, Bergen
Utdanning
2004
Cand. jur., Universitetet i Bergen
Medlemskap

Den Norske Advokatforening