Karen Margrethe Bugge - Hjort
Hva leter du etter?

Karen Margrethe Bugge

Partner

Karen Margrethe Bugge har mer enn 15 års erfaring med rådgiving og tvisteløsning innenfor familie-, arve- og skifterett. Hun bistår også klienter i internasjonale familie- og arvesaker.

Karen har særlig kompetanse knyttet til rådgiving og tvisteløsning innenfor arverettsfeltet og håndterer løpende tvister i tilknytning til testamenter, uskifte, pliktdel, minstearv og andre arverettslige temaer. Hun bistår også med generasjonsskifter, arveavtaler, opprettelse av testamenter, fremtidsfullmakter og samboeravtaler/ektepakter.

Hun har lang erfaring med rådgivning og gjennomføring av både offentlige og private dødsboskifter, og står på Oslo tingretts liste over offentlig oppnevnte bostyrere. Karen bistår også ved økonomiske ektefelleskifter blant annet i spørsmål om særeie, skjevdeling, vederlag, samt ved økonomisk oppgjør mellom samboere. I tillegg bistår hun i barnesaker, i spørsmål om foreldreansvar, fast bosted og samvær.

Karen har bakgrunn fra Statens sivilrettsforvaltning (offentlige erstatningsordninger) og fra domstolene (tvisteløsning og prosedyre), etter nesten seks år som dommerfullmektig, hvorav tre år i Oslo tingrett.

Relevant erfaring

Sekretær, erstatningsdemndene for etterlatte etter Utvik Senior og Mehamnulykkene

Sekretær, Den rettsmedisinske kommisjon

Arbeidserfaring
2022
Partner, Advokatfirmaet Hjort
2020
2021
Senioradvokat, Advokatfirmaet Hjort
2011
2019
Advokat, Advokatfirmaet Hjort
2008
2011
Dommerfullmektig, Oslo tingrett
2006
2008
Dommerfullmektig, Dalane tingrett
2004
2006
Førstekonsulent, Justissekretariatene (Statens sivilrettsforvaltning)
2001
2003
Juridisk saksbehandler, Jussformidlingen, Bergen
Utdanning
2004
Cand. jur., Universitetet i Bergen
Medlemskap

Den Norske Advokatforening