Webinar: Praktisk håndheving av immaterielle rettigheter mot piratkopier - Hjort
Hva leter du etter?

Webinar: Praktisk håndheving av immaterielle rettigheter mot piratkopier

Piratkopier medfører store tap i de fleste bransjer i næringslivet. EUIPOs statusrapport for 2020 viser at piratkopier i gjennomsnitt fører til 6,4% redusert salg av originale varer, og så mye som 14% innenfor enkelte bransjer som kosmetikk og personlig pleie.

Det finnes effektive virkemidler for å stanse kopivarer på grensen, men også vesentlige utfordringer knyttet til blant annet økt import av små forsendelser gjennom salg over internett. I denne sammenheng er det nylig vedtatt endringer i tolloven for å forenkle og effektivisere håndhevingen av immaterielle rettigheter.

I webinaret redegjør vi for utfordringene knyttet til import og salg av piratkopier, og hvilke rettslige virkemidler som kan og bør anvendes av næringslivet for å møte disse utfordringene. Vi gjennomgår også de nye reglene og hvordan disse kan brukes for å redusere kostnader og øke effektiviteten ved håndheving av immaterielle rettigheter mot piratkopier.

Monica Syrdal har arbeidet med immaterielle rettigheter i over 20 og har lang praktisk erfaring med forvaltning av immaterielle rettigheter, rettighetskontrakter- og lisensiering samt tvisteløsning. Hun har særlig erfaring fra audiovisuell sektor, men arbeider også med industrielle rettigheter.

Øivind K. Foss er spesialisert i immaterialrett og jobber jevnlig med håndheving av varemerker og andre immaterielle rettigheter mot piratkopier. Han har særlig erfaring med håndtering av midlertidige forføyninger og andre tiltak for å forhindre innførsel av kopivarer til Norge, slik som rettslig forfølgelse av krav mot importører og forhandlere av kopivarer.

Ønsker du å se webinaret on-demand?

Webinar: Praktisk håndheving av immaterielle rettigheter mot piratkopier - Hjort-ukene 2020
Nyhetsbrev

Ved å registrere deg godtar du personvernerklæringene våre.

Hjort-ukene 2020
Hjort-ukene er en årlig seminarrekke der vi hver morgen presenterer aktuelle problemstillinger. Tidligere år har lokalene vært fylt opp med gjester, interne og eksterne foredragsholdere, men i år blir det annerledes. Gjennom ti webinarer fordelt på ulike fagområder, gir vi juridiske oppdateringer som er relevante for deg og din virksomhet. Det er kostnadsfritt å delta.

For oss er det viktig at webinarene gir juridiske innhold som er relevante for deg og din virksomhet. Selv om vi i år ikke møtes fysisk, kan du stille spørsmål til foredragsholderne underveis i webinaret. Spørsmålene blir besvart på slutten av hvert webinar eller på e-post i etterkant.

Vi tilbyr også oppfølgingsmøter i forlengelse av webinarets tema. Her kan du ta opp konkrete problemstillinger og få juridiske råd og innspill. Kryss av for oppfølgingsmøte ved påmelding, og vi kontakter deg via telefon eller e-post.

Dersom du ønsker å delta på et av webinarene, men ikke har anledning på det oppsatte tidspunktet, kontakt marked@hjort.no, og du vil blir du fulgt opp når opptak av webinaret distribueres.

Les mer om Hjort-ukens webinarer