Webinar: Overføring av personopplysninger til utlandet - Hjort
Hva leter du etter?

Webinar: Overføring av personopplysninger til utlandet

I lys av EU-domstolens avgjørelse Schrems II, redegjør vi i dette webinaret for det relevante regelverket, samt virkningene av dommen og hva norske virksomheter må gjøre for å kunne fortsette å bruke skytjenester fra amerikanske leverandører.

EU-domstolens avgjørelse 16. juli 2020 i Schrems II-saken har skapt et paradigmeskifte innenfor personvern. Domstolen konkluderte blant annet at EU-US Privacy Shield ikke lenger er et gyldig overføringsgrunnlag. Det betyr at det blir vesentlig vanskeligere, og i mange tilfeller umulig, å lovlig overføre personopplysninger til USA. Noen eksperter argumenterer til og med for at nærmest enhver bruk av skytjenester fra amerikanske leverandører som Google, Microsoft, Facebook og Amazon vil være ulovlig. Dommen har følgelig enorme konsekvenser for norske virksomheter som bruker slike tjenester i stort omfang. Også mindre virksomheter er omfattet og Datatilsynet har uttalt at det ikke gjelder noen overgangsperiode, slik at bøter i utgangspunktet kan blir ilagt uten forvarsel.

Vi forsøker å rydde opp i noe av forvirringen rundt dommen og gi praktiske råd til norske virksomheter og personvernombud. Vi redegjør for det relevante regelverket og Schrems II-dommen, samt virkningene av den og hva norske virksomheter må gjøre for å kunne fortsette å bruke skytjenester fra amerikanske leverandører.

Webinaret ble avholdt 14. oktober 2020 av Eivind Grimsø Moe og Øivind K. Foss, begge med spisskompetanse innenfor personvern.

Moe arbeider innenfor rettområdene kommunikasjon, media og teknologi. Han har lang erfaring med praktiske spørsmål knyttet til ivaretakelse av personvernet i ulike forretningsprosesser. Foss har flere års erfaring innenfor tvisteløsning og kontrakter, særlig rettet mot immaterialrett, markedsføringsrett og personvern.

 

Se på webinaret on-demand:
Webinar: Overføring av personopplysninger til utlandet
Nyhetsbrev

Ved å registrere deg godtar du personvernerklæringene våre.

Fagområde