Henrik Boehlke med møterett for Høyesterett - Hjort
Hva leter du etter?

Henrik Boehlke med møterett for Høyesterett

Hjort har lang tradisjon for å ha advokater med møterett for Høyesterett – nå kan vi også gratulere Henrik Boehlke med denne anerkjennelsen. Dermed videreføres Hjorts tradisjon som ett av de ypperste prosedyremiljøene i Norge.

For å få møterett for Høyesterett må advokaten ha vist seg skikket til å føre saker for Høyesterett. Måten dette avgjøres på er at advokaten er til prøve for Høyesterett. Prøven består i å prosedere to egnede saker for Høyesterett, hvorav minst én som hovedregel må være en sivil sak for ankende part. Når en advokat er til prøve i Høyesterett er det altså ikke bare saken Høyesteretts dommere tar stilling til, men de avgjør også om advokatens prestasjoner tilsier at han eller hun er skikket til å føre saker for Høyesterett.

19 av Hjorts advokater har med dette tittelen Møterett for Høyesterett, noe vi er veldig stolte av.

Nylig ble Henrik Boehlke også oppnevnt som fast forsvarer for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.