Henrik_Boehlke

Henrik Boehlke

Partner - Møterett for Høyesterett

Henrik Boehlke arbeider hovedsakelig med tvisteløsning, straffesaker og granskningsoppdrag. Han har bred prosedyreerfaring, både fra sivile forretningsjuridiske saker og fra straffesaker (herunder Økokrimsaker), og han har inngående kunnskap innen voldgift. Henrik er fast forsvarer for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. For øvrig arbeider Henrik med forretningsjuridisk rådgivning, fast eiendoms rettsforhold, erstatningsrett og reindriftsrett.

Arbeidserfaring

  • Advokatfirmaet Hjort fra 1999 til dd.
  • Dommerfullmektig, Hedmarken tingrett 2002 til 2003
  • Vit.ass. Institutt for offentlig rett. Skrev avhandling om beskatning av idrettsutøvere.

Utdanning

  • Cand jur 1998

Medlemskap / tillitsverv

  • Medlem i Den norske Advokatforening

Annet

Publikasjoner: "Skattlegging av idrettsutøvere", Skattebetalerforenings skriftserie nr 25

Språk

  • Engelsk