Frokostseminar: Hvordan avdekke og stanse ulovlige handlinger mot bedriften? - Hjort
Hva leter du etter?

Frokostseminar: Hvordan avdekke og stanse ulovlige handlinger mot bedriften?

Mange bedrifter opplever å bli utsatt for ulovlig markedsadferd fra andre aktører. Informasjonstyveri, grove kontraktsbrudd og bedrageri er eksempler på dette, men virksomheter kan også bli involvert i ulike tvister med konkurrenter eller kontraktsparter.

For å vinne saken er det avgjørende å skaffe bevis som opplyser sakens faktum. Det kan også være nødvendig å stanse den ulovlige adferden umiddelbart. I tillegg opplever mange
firmaer at motparten ikke har midler til å dekke kravet. Da kan det være nødvendig å sikre sitt krav med arrest i motpartens eiendeler.

Vi går gjennom virkemidler, strategier og fallgruver når din bedrift har behov for å avdekke ulovligheter, sikre bevis, stanse ulovlige handlinger, og skaffe sikkerhet for økonomiske krav.
Hjort har et av landets ledende fagmiljøer innenfor prosess.

Tre av våre eksperter gir praktiske råd og ser nærmere på hvilke muligheter tvisteloven gir for å sikre bevis og krav gjennom midlertidig forføyning og arrest.