Frokostseminar: Generasjonsskifte i praksis - Lærdommer fra Wilhelmsen-saken - Hjort
Hva leter du etter?

Frokostseminar: Generasjonsskifte i praksis – Lærdommer fra Wilhelmsen-saken

Konsekvenser og lærdom av Wilhelmsen-dommen avsagt av Ringerike, Asker og Bærum tingrett den 19. mars i år. Hva sier retten er essensielt for at arvedisposisjoner med overføring av selskapsverdier til neste generasjon skal stå seg over år selskapsrettslig?

Bli med oss på et eksklusivt frokostseminar hvor vi dykker ned i den siste utviklingen innen generasjonsskifte, med spesielt fokus på Wilhelmsen-saken. Dette seminaret vil gi deg verdifull innsikt i hvordan selskapsverdier kan overføres til neste generasjon på en juridisk holdbar måte.

Hovedtemaer for diskusjon:

  • Overføringsmetoder for selskapsverdier til hovedarvingen.
  • Grunnlaget for misnøye og krav fra øvrige arvinger.
  • Selskapsrettslige argumenter og domstolens vurdering av arveposisjonens gyldighet.

 

Transaksjonsadvokat og partner Vegard André Fiskerstrand holder i trådene og får innspill og spørsmål fra Karen Margrethe Bugge og Sicilie Tveøy fra vår avdeling for familie-, arv- og skifterett.

Meld deg på

Vegard André Fiskerstrand har lang erfaring med transaksjonsrelatert, børs-, verdipapir- og selskaps-rettslig bistand til klienter i Norge og utlandet. Han arbeider særlig med kapitalmarkedstransaksjoner, både på utsteder- og tilretteleggersiden. Han har også betydelig erfaring fra selskapsrettslig og finansregulatorisk rådgivning, og M&A-transaksjoner.

Karen Margrethe Bugge har mer enn 15 års erfaring med rådgiving og tvisteløsning innenfor familie-, arve- og skifterett. Hun bistår også klienter i internasjonale familie- og arvesaker.

Karen har særlig kompetanse knyttet til rådgiving og tvisteløsning innenfor arverettsfeltet og håndterer løpende tvister i tilknytning til testamenter, uskifte, pliktdel, minstearv og andre arverettslige temaer.

Sicilie Tveøy har 20 års erfaring med familie- og arverett, og bistår også klienter i internasjonale familie- og arvesaker.

Sicilie bistår i økonomiske dødsboskifter og ektefelleskifter, og har særlig kompetanse innenfor særeie, skjevdeling av eiendom og næringsvirksomhet, arveavtaler/generasjonsskifte og økonomisk oppgjør mellom samboere. I tillegg bistår hun i barnesaker. Sicilie prosederer regelmessig saker for domstolen, og har derfor spisskompetanse innenfor prosedyre og tvisteløsning.

Har du spørsmål vedrørende seminaret? Kontakt oss: