Jørn A. Uggerud - Hjort
Hva leter du etter?

Jørn A. Uggerud

Partner

Jørn A. Uggerud har nesten tre tiårs erfaring med kontraktsrettslig, selskapsrettslig og transaksjonsrelatert bistand til klienter i Norge og utlandet, både privateide selskaper og offentlig eide virksomheter og etater. Jørn arbeider særlig med bistand direkte til konsernledere og styrer i større virksomheter, i stor grad med corporate governance spørsmål

Relevant erfaring

Agder Energi AS – Juridisk ansvarlig ved etablering av Fosen Vind AS, et av Norges største vindkraftselskapet.

Offentlig sektor – Omfattende erfaring fra offentlige etater, blant annet NFD og KUD vedrørende selskapsrettslige forhold, valg av selskapsform, styringsstruktur og ansvarsforhold, i forbindelse med Eksportkreditt Norge, Innovasjon Norge og Opplysningsvesenets fond.

Gassnova SF – Juridisk ansvarlig siden 2014. Bistått blant annet med håndtering av statens eierskap i CO2-teknologisenteret på Mongstad, i den forbindelse kontraktsarbeid, selskapsrettslige forhold, anbuds- og statsstøtterettslige spørsmål i forhold til EØS-rettslige og statsstøtterettslige vurderinger.

Space Norway AS – Juridisk bistand i forbindelse med HEO-prosjekt. Prosjektet går ut på å bygge og drifte to satellitter i høy-elliptisk bane som skal gi bredbåndskapasitet til fly og skip i Arktis.

Agder Energi AS – Juridisk ansvarlig for salget av firmaets eierandeler i vindkraftselskapet til Nordic Wind Power DA, et europeisk investorkonsortium etablert av Credit Suisse Energy Infrastructure Partners og støttet av det sveitsiske kraftselskapet BKW.

Agder Energi AS – Juridisk ansvarlig ved etablering av Statkraft Agder Energi Vind DA.

Arbeidserfaring
1995
Partner, Advokatfirmaet Hjort DA
1989
1995
Advokatfullmektig/advokat, Advokatfirmaet Hjort DA
1989
Cand. Jur, Universitet i Oslo
Medlemskap

Medlem i Den Norske Advokatforening

Rangering

Rangert i Legal 500 med følgende tekst:

«Jointly headed by Jørn Uggerud and Rolf Trolle Andersen, Advokatfirmaet Hjort provides ‘a very good and hands-on approach’. The firm handles a significant amount of transactions for high-profile corporates such as Telenor, and is one of the pre-eminent groups for corporate disputes.»