Jørn A. Uggerud - Hjort
Hva leter du etter?

Jørn A. Uggerud

Partner

Jørn A. Uggerud har over 30 års erfaring med kontraktsrettslig, selskapsrettslig og transaksjonsrelatert bistand til klienter i Norge og utlandet, både privateide selskaper og offentlig eide virksomheter og etater.

Jørn arbeider særlig med selskapsrettslige og kommersielle kontraktsspørsmål for klienter innen energisektoren. Han har erfaring med fornybar energi, inkludert vindkraft, vannkraft, grønn og blå hydrogen- og ammoniakkproduksjon, andre Power to X-prosjekter, batteriproduksjon og resirkulering. Han har også erfaring fra flere sentrale prosjekter knyttet til CCS, både knyttet til avfallsenergi, stålproduksjon og BECCS.

Jørn er arbeidsgruppeleder for kontrakter i Norwegian Offshore Wind Cluster.

Relevant erfaring

Bistår Gassnova SF, det statseide foretaket som ivaretar den norske statens interesser innenfor området Carbon Capture and Storage (CCS), i forbindelse med restruktureringen av verdens største karbonfangsttestanlegg (Technology Center Mongstad (TCM).

Bistår Northern Lights joint venture (samarbeid mellom Equinor, Total og Shell) med deres CCS transport- og lagringsprosjekt, som er en viktig del av den norske statens viktige første av et slag fullskala CCS-prosjekt.

Bistår Borg CO2 og Borg Havn med deres CCS as a service-prosjekt i Norge.

Bistår Agder Energi AS, et av de største vannkraftselskapene i Norge, med etableringen av det største norske vindkraftprosjektet på Fosen og i Snillfjord i Trøndelag.

Bistår Sogn og Fjordane AS med prosjekter knyttet til grønn hydrogenproduksjon.

Bistår Copenhagen Infrastructure Partners med deres ammoniakkprosjekt i Sauda, ​​Norge.

Bistår store stålprodusenter med å forhandle kontrakter knyttet til deres CCS-prosjekt. Assistere store havvindutviklere med kontrakter og regulatoriske spørsmål.

Arbeidserfaring
1995
Partner, Advokatfirmaet Hjort
1989
Advokatfullmektig/advokat, Advokatfirmaet Hjort
Utdanning
1989
Cand. Jur, Universitet i Oslo
Medlemskap og verv
  • Medlem i Den Norske Advokatforening
  • Partner i energigruppen i TerraLex
Rangering

Jørn er anbefalt advokat i The Legal 500 innen Energy.

«Jointly headed by Jørn Uggerud and Rolf Trolle Andersen, Advokatfirmaet Hjort provides ‘a very good and hands-on approach’. The firm handles a significant amount of transactions for high-profile corporates such as Telenor, and is one of the pre-eminent groups for corporate disputes.» – The Legal 500.