Finansiering av omstilling - Hjort
Hva leter du etter?

Finansiering av omstilling

Einar Kilde Evensen er fornybarekspert i DNB. Vi snakker om hvordan en grønn endring innenfor næringslivet og i politikken påvirker finansiering av den grønne omstillingen.

Hør episoden på Spotify ved å trykke her og på iTunes her
Energisk – en jusspodkast fra Hjort | Sesong 4

Som i alle sektorer påvirker også det grønne skiftet finans. I denne episoden er vi så heldige å ha med oss fornybarekspert, Einar Kilde Evensen. Han har nærmere 20 års erfaring fra DNB, blant annet som aksjeanalytiker innen fornybar energi, som kundeansvarlig i avdelingen for strømselskaper og prosjektfinansiering, samt som senior kredittsjef med ansvar for shipping og offshore. En gullgruve for en spennende samtale i Energisk.

 


I studio er Ola Hermansen, Einar Kilde Evensen og Jørn A. Uggerud.

Hvilke dilemmaer møter vi fremover?

11. februar 2022 oppnevnte regjeringen en energikommisjon. En av hovedoppgavene for kommisjonen er definere de grunnleggende dilemmaene i norsk energipolitikk fram mot 2030 og 2050, og hvordan ulike politiske valg kan påvirke den langsiktige utviklingen i norsk kraftforsyning.

Buzzord fra finansverden

EUs taksonomi ble lansert av EU-kommisjonen i 2020 og er en bærebjelke i EUs handlingsplan for bærekraftig finans. Innføringen av EUs-taksonomi medførte at en sektor eller et foretak kan få betydelig høyere kapitalkostnader, med hensikt om å flytte investeringer i retning av virksomhet som er bra for klima, miljø og menneskeliv.

ESG; Environmental, Social og Governance, handler om å ta hensyn til miljø, samfunnsansvar og eierstyring. Dette kan omfatte alt fra hvitvasking, korrupsjon, styresammensetning og utslipp, til sikkerhet og rettigheter for ansatte. Grunnen til at forvaltere hensyntar ESG i investeringsprosessen, er fordi de ønsker å redusere risiko og øke sannsynligheten for god og langsiktig avkastning.

Ønsker du å lære mer om klassifiseringssystemet EUs taksonomi? Hør episoden her.

Finansiering av vindkraft på land og til havs

Dilammene er heller ikke vanskelig å finne under tematikken vindkraft. Hvor mye påvirker lokale synspunkter finansiering, og hvilke muligheter og utfordringer ser DNB fremover?

Hør Energisk – en jusspodkast fra Hjort

Episoden er tilgjengelig på Spotify, iTunes og andre steder du hører podkast.

Vi hører gjerne fra deg!