Karen_M_Bugge

Karen Margrethe Bugge

Advokat

Karen Margrethe Bugge arbeider med familie-, arv- og skifterett. Hun er også tilknyttet firmaets faggruppe for strafferett. Karen Margrethe Bugge har bakgrunn fra Statens sivilrettsforvaltning (offentlige erstatningsordninger) og fra domstolene, herunder erfaring med tvisteløsning og prosedyre som dommerfullmektig.

Arbeidserfaring

 • 2011 Advokat, Advokatfirmaet Hjort DA
 • 2011 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hjort DA
 • 2008 - 2011 Dommerfullmektig I, Oslo tingrett
 • 2006 - 2008 Dommerfullmektig, Dalane tingrett
 • 2004 - 2006 Førstekonsulent, Justissekretariatene (Statens sivilrettsforvaltning)
 • Sekretær, erstatningsnemndene for etterlatte etter Utvik Senior- og Mehamnulykkene
 • Sekretær, Den rettsmedisinske kommisjon
 • 2001 - 2003 Juridisk saksbehandler, Jussformidlingen, Bergen

Utdanning

 • 2004 Cand. jur., Universitetet i Bergen

Medlemskap / tillitsverv

 • Medlem i Den Norske Advokatforening

Språk

 • Engelsk