Hjort-partner leder av Advokatforeningens lovutvalg for Europa- og konkurranserett - Hjort
Hva leter du etter?

Hjort-partner leder av Advokatforeningens lovutvalg for Europa- og konkurranserett

Advokatforeningens hovedstyre oppnevnte nylig Monica Syrdal som ny leder av lovutvalget for Europa- og konkurranserett med virkning fra 28.08.2015.

Bilde tatt av Guillaume Périgois

Lovutvalgene følger lovgivningsarbeidet, utarbeider høringsuttalelser og fungerer som rådgivere og pressekontakter innenfor sine felt.

Monica Syrdal har lang erfaring med Europa- og konkurranserettslige spørsmål, og er anbefalt blant annet innenfor konkurranserett av ledende rankingbyråer. Hun har vært medlem av lovutvalget, og går nå inn som leder.

Oversikt over medlemmene i lovutvalget for Europa- og konkurranserett, her