Hjort-partner leder av Advokatforeningens lovutvalg for Europa- og konkurranserett - Hjort
Hva leter du etter?

Hjort-partner leder av Advokatforeningens lovutvalg for Europa- og konkurranserett

Advokatforeningens hovedstyre oppnevnte nylig Monica Syrdal som ny leder av lovutvalget for Europa- og konkurranserett med virkning fra 28.08.2015.

Lovutvalgene følger lovgivningsarbeidet, utarbeider høringsuttalelser og fungerer som rådgivere og pressekontakter innenfor sine felt.

Monica Syrdal har lang erfaring med Europa- og konkurranserettslige spørsmål, og er anbefalt blant annet innenfor konkurranserett av ledende rankingbyråer. Hun har vært medlem av lovutvalget, og går nå inn som leder.

Oversikt over medlemmene i lovutvalget for Europa- og konkurranserett, her