Ny forordning om personvern vedtatt av EU-parlamentet

EU-parlamentet har vedtatt ny personvernforordning som skal erstatte dagens personlovgivning i Norge og alle EØS-land fra 2018.

iStock_000008942586Large

Dette vil være den største endringen innen personvernlovgivning i Europa siden EU vedtok det forrige personverndirektivet fra 1995.

Det gjenstår å behandle implementeringen av personvernforordningen i EØS-komiteen, men det legges opp til at den nye personvernforordningen skal tre i kraft i Norge samtidig med EU landene i 2018. Det innebærer at dagens personopplysningslov og personopplysningsforskriften blir erstattet av den nye personvernforordningen.

Norske myndigheter vil bruke de neste 2 årene på å tilrettelegge for gjennomføringen av personvernforordningen og overgangen fra dagens regelverk til det nye regelverket, les mer om dette på Datatilsynets sider.

Les mer også på Europaparlamentets egne sider.