Frokostseminar: Solcelleanlegg på bygg - Hva skjer når kommunene praktiserer plan- og bygningsloven ulikt? - Hjort
Hva leter du etter?

Frokostseminar: Solcelleanlegg på bygg – Hva skjer når kommunene praktiserer plan- og bygningsloven ulikt?

Velkommen til frokostseminar onsdag 22. mai kl. 09.00 hos Hjort i samarbeid med Solenergiklyngen og Norconsult. Vi skal se nærmere på hvordan etablering av solcelleanlegg på bygninger behandles i kommunene etter plan- og bygningsloven. Programmet inneholder alt fra innlegg om juridiske rammer til praktiske erfaringer.

Installasjon av solceller på tak og fasade omhandles av plan- og bygningsloven. Hva skjer når kommunene praktiserer denne loven ulikt? Hvilke konsekvenser får det for prosjekterende, konsulenter, leverandører og kunder? Trenger vi endringer i plan- og bygningsloven eller er en veileder løsningen?

Dette seminaret er skreddersydd for kommuner, solcelleleverandører, eiendomsutviklere, byggeiere, konsulenter, arkitekter og andre som må forholde seg til plan- og bygningsloven i sitt arbeid med solenergianlegg. Vi vil dele erfaringer, diskutere ansvar og dokumentasjonskrav, og se nærmere på juridiske perspektiver relatert til solcelleanlegg på bygg.

Programmet inkluderer innlegg fra bransjeeksperter, juridiske vurderinger fra Hjort, og en panelsamtale med representanter fra kommuner, interesseorganisasjoner og leverandører. Du vil høre fra representanter fra Solenergiklyngen, Norconsult, en leverandør, Direktoratet for byggkvalitet og Hjort. Vi avslutter med en oppsummering.

Meld deg på i dag for å sikre din plass!

Vi starter kl. 08:30 med registrering. Selve seminaret varer fra kl. 09:00 til 11:00 inkludert pause. For de som ikke kan delta fysisk, tilbyr vi også en digital deltakelse hvor spørsmål kan sendes inn via chat.

Program

08.30-09.00

Registrering og frokost

09.00

Velkommen

Bakgrunnen for seminaret |  Anneline Malling BreenSolenergiklyngen

 

09.15

Utfordringer i praksis: Når ulik tolkning av plan- og bygningsloven skaper uro i solcelleprosjekter

Eksempler på hvordan ulik tolkning og praksis rundt PBL kan skape uro for kommune, grossist, konsulenter og kunder ifbm. byggesak ved etablering av solcelleanlegg på bygg |  Mari Lauglo & Henriette Haneborg Kullerud, Norconsult

 

09.30

Leverandørperspektivet

Tbc

09.45

Pause

10.00

Hvordan kan plan- og bygningsloven forstås juridisk?

Hva sier lovverket om krav til byggesøknad? Hva må tiltakshaver være oppmerksom på? Hva bør kommunene tenke på i reguleringsplanbestemmelsene?  | Erik Gjævenes og Liv Zimmermann,  Hjort

10.15

Praktisering av byggesaksreglene etter Direktoratet for byggkvalitets vurderinger

Trond Andersen, DiBK

10.30

Paneldebatt

Moderator: Gunn Cecilie Ringdal, Hjort

Deltagere fra kommuner i Osloområdet, NBBL, Norconsult, DiBK 

10.45

Avslutning

Anneline Malling Breen, Solenergiklyngen