Sunniva Jacobsen Øyen - Hjort
Hva leter du etter?

Sunniva Jacobsen Øyen

Senioradvokat

Sunniva Jacobsen Øyen arbeider i avdelingen for næringsliv og offentlig sektor.

Sunniva har særlig fordypet seg i problemstillinger i skjæringspunktet mellom personvern og arbeidsrett, compliance, offentlighet og taushetsplikt. Hun har arbeidet med etterlevelse og implementering av GDPR i en rekke større virksomheter, blant annet i finanssektoren, forskningssektoren og i forbindelse med markedsføring, samt problemstillinger knyttet til kontrolltiltak, kameraovervåkning, e-postinnsyn og behandling av personopplysninger i varslingssaker og granskninger. Gjennom utleie til Datatilsynet har Sunniva arbeidet med de samme problemstillingene også fra tilsynsmyndighetens perspektiv. Hun bistår både norske og internasjonale klienter.

Sunniva arbeider med rettslig etterlevelse (compliance) relatert til bærekraft, og har rådgitt en rekke virksomheter i forbindelse med etterlevelse av åpenhetsloven, samt tilpasning til EU-direktiver relatert til bærekraft og miljø, som for eksempel CSRD og CSDDD.

Sunniva har tidligere erfaring som utvalgssekretær for det regjeringsoppnevnte Åpenhetsutvalget. Hun arbeidet i den forbindelse med problemstillinger knyttet til ytringsfrihet og personvern, retten til eget bilde, privatlivets fred, taushetsplikt, lojalitetsplikt i arbeidsforhold, helserett og medierett.

Arbeidserfaring
2024
Senioradvokat, Advokatfirmaet Hjort
2022
Advokat, Advokatfirmaet Hjort
2019
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hjort
2020
Utleid til stilling som juridisk rådgiver, Datatilsynet (Advokatfirmaet Hjort)
2019
Utleid advokatfullmektig, Handelsbanken NUF (Advokatfirmaet Hjort)
2018
Utvalgssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet
2017
Praktikant, Norges faste delegasjon til Europarådet
2016
Førstekonsulent, Utlendingsdirektoratet
2013
Studentmedarbeider, Advokatfirmaet Wiegaard
Utdanning
2017
Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2012
Årsenhet i fransk, Universitetet i Oslo
2009
Bachelor i filosofi, Universitetet i Oslo