Sunniva Jacobsen Øyen | Hjort

Hva leter du etter?

Sunniva Jacobsen Øyen

Advokatfullmektig

Advokatfullmektig

Sunniva Jacobsen Øyen er advokatfullmektig i Hjorts avdeling for arbeidsliv og virksomhetsstyring.

Hun har erfaring med å bistå både arbeidsgivere og arbeidstakere med et bredt spekter av arbeidsrettslige problemstillinger, blant annet i forbindelse med oppsigelser, nedbemanning, sluttavtaler, gjennomgang av arbeidsavtaler og tariffavtaler, og forsvarlig arbeidsmiljø. Øyen har også kompetanse innen personvern, og har erfaring med problemstillinger knyttet til etterlevelse og implementering av GDPR blant annet i arbeidsforhold, i finanssektoren og i forbindelse med markedsføring. Hun bistår både norske og internasjonale klienter.

Øyen har tidligere erfaring som utvalgssekretær for det regjeringsoppnevnte Åpenhetsutvalget. Hun arbeidet i den forbindelse med problemstillinger knyttet til ytringsfrihet og personvern, retten til eget bilde, privatlivets fred, taushetsplikt, lojalitetsplikt i arbeidsforhold, helserett og medierett.

Arbeidserfaring
2019
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hjort DA
2018
2019
Utvalgssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet
2017
Praktikant, Norges faste delegasjon til Europarådet
2016
Førstekonsulent, Utlendingsdirektoratet
2013
2017
Studentmedarbeider, Advokatfirmaet Wiegaard
Utdanning
2013
2017
Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2012
2013
Årsenhet i fransk, Universitetet i Oslo
2009
2012
Bachelor i filosofi, Universitetet i Oslo