Webinar | GDPR i praksis: Veien til dokumentert etterlevelse - Hjort
Hva leter du etter?

Webinar | GDPR i praksis: Veien til dokumentert etterlevelse

Under webinaret snakker vi om veien til dokumentert etterlevelse av personvernregelverket.

Alle virksomheter behandler personopplysninger og må etterleve personvernregelverket, både GDPR og særnorske regler. Regelverket er omfattende, og vi ser at mange virksomheter mangler en overordnet strategi samt dokumenterte rutiner for å sikre etterlevelse av regelverket.

Hjort har lang erfaring med å bistå virksomheter med å organisere sitt personvernarbeid. Dette innebærer blant annet utarbeidelse av overordnede policy-dokumenter og strukturerte rutiner for å oppfylle pliktene i henhold til personvernregelverket. Eksempler på dette inkluderer rutiner som sikrer at henvendelser fra registrerte besvares på riktig måte og innenfor gitte tidsfrister, samt at personvernbrudd håndteres internt på en strukturert måte og varsles til Datatilsynet innenfor lovens frister.

I tillegg skal virksomheten dokumentere sin faktiske etterlevelse av personvernregelverket og vurdere om det er behov for endringer eller tilpasninger. En sentral del av dette arbeidet er ledelsens regelmessige gjennomgang av personvernarbeidet i virksomheten.

I webinaret vil vi presentere hvordan personvernarbeidet i din virksomhet kan organiseres og dokumenteres på en hensiktsmessig måte.

Webinaret omfatter blant annet:

  • Krav til dokumentert etterlevelse av personvernregelverket
  • Nødvendig forankring i ledelsen
  • Praktisk organisering av personvernarbeidet
  • Overordnet gjennomgang av Hjorts prosess for innføring eller revisjon av internkontroll innen personvern

Få tilgang til webinaret on-demand her:

Webinar | GDPR i praksis: Veien til dokumentert etterlevelse
Nyhetsbrev

Ved å registrere deg godtar du personvernerklæringene våre.

Senioradvokat Petter Enholm har lang teknisk erfaring fra norsk IT-bransje, og bistår Hjorts klienter med rådgivning i skjæringspunktet mellom teknologi og juss, spesielt innen personvern, digitalisering og teknologikontrakter.

Senioradvokat Sunniva Øyen har arbeidet med personvern siden 2018, og har særlig spesialisert seg i grensesnittet mellom personvern og arbeidsrett. Hun bistår klienter med rådgivning innen alle sider ved personvern, samt andre compliancespørsmål.

 

Har du spørsmål om webinaret?